Työyhteisö liikkeelle! – hankkeessa ensisijaisesti pidetään hauskaa, opitaan ja liikutaan yhdessä.

Työyhteisö liikkeelle! – hanke on aloitettu syksyllä 2015 viidessä työyhteisössä, joihin on perustettu pieniä, 5-10 hengen, työhyvinvointiryhmiä. Työhyvinvointiryhmät toimivat omista lähtökohdista eli liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin liittyviä aiheita käsitellään yksilöiden toiveiden mukaisesti. Kohderyhmänä ovat sellaiset työntekijät, jotka haluavat muutosta omiin liikunta- ja terveystottumuksiin. Useat hankkeeseen osallistuneet työnantajat ovat antaneet työaikaa ryhmälle käyttöön yhden tunnin viikossa, mikä on helpottanut ryhmien toimintaa. Työntekijöiden liikuttamiseen ja terveyden edistämiseen on siten sitoutettu johto, työsuojelu ja itse työntekijät. 

 

Työhyvinvointiryhmien vertaisohjaajien kommentteja toiminnasta ja ryhmien ilmapiiristä..

”Huumorintaju, innostuminen ja motivoituminen” 

”Ollaan innostuneita liikkumisesta ja työnantajan tarjoamasta palkallisesta liikunnasta työajalla”

”Ilmapiiri on ollut positiivinen”

”Hyvä huumori ollut ja porukka motivoitunut ja heillä lisätiedon janokin”