AJANKOHTAISTA:

Hae työyhteisösi liikuttamiseen hanketukea KKI:ltä aikaa maaliskuun loppuun 31.3. mennessä- linkki

Työyhteisö liikkeelle! – hanke toteutettiin 2015 -2016 välisenä aikana viidessä työyhteisössä, joihin perustettiin pieniä, 5-10 hengen, työhyvinvointiryhmiä. Työhyvinvointiryhmät toimivat omista lähtökohdista eli liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin liittyviä aiheita käsitellään yksilöiden toiveiden mukaisesti. Kohderyhmänä olivat sellaiset työntekijät, jotka haluavat muutosta omiin liikunta- ja terveystottumuksiin. Useat hankkeeseen osallistuneet työnantajat ovat antaneet työaikaa ryhmälle käyttöön yhden tunnin viikossa, mikä on helpottanut ryhmien toimintaa. Työntekijöiden liikuttamiseen ja terveyden edistämiseen on siten sitoutettu johto, työsuojelu ja itse työntekijät. 

Työyhteisö liikkeelle! – hankkeessa ensisijaisesti pidetään hauskaa, opitaan ja liikutaan yhdessä.

Työhyvinvointiryhmien vertaisohjaajien kommentteja toiminnasta ja ryhmien ilmapiiristä..

”Huumorintaju, innostuminen ja motivoituminen” 

”Ollaan innostuneita liikkumisesta ja työnantajan tarjoamasta palkallisesta liikunnasta työajalla”

”Ilmapiiri on ollut positiivinen”

”Hyvä huumori ollut ja porukka motivoitunut ja heillä lisätiedon janokin”