30

TUL:n Satakunnan piirin toiminnanjohtajana aloittaa 1.1.2017 Jarno Blomster, joka seuraa tehtävässä eläkkeelle jäänyttä Esa J. Wahlmania. 41-vuotias Blomster on työskennellyt piirissä yli 15 vuotta, josta viimeiset kaksi vuotta hallintopäällikkönä.

Vuodesta 1984 alkaen TUL:n Satakunnan piirin toiminnanjohtajana toimineen Esa J. Wahlmanin aikana TUL on kokenut monia muutoksia ja liikunnan kenttä on kohdannut uusia rakenteellisia haasteita. Tästä huolimatta Satakunnan piiri on pystynyt pitämään oman toimintansa vireänä ja nousemaan yhdeksi merkittävimmistä TUL:n piireistä Suomessa. 

Perinteisen seuratoiminnan lisäksi piiri on toiminut edelläkävijänä yhteiskunnallisten palveluiden tuottajana, joista esimerkkinä lasten iltapäivätoiminta ja erilaiset työllisyyden hoitoon liittyvät hankkeet.

- Esan eläkkeelle siirtymisen vuoksi piirille on jäänyt tehtäväksi täyttää paikka, jonka hoitamiseen vaaditaan vahvaa sitoutumista ja päättäväisyyttä pitää Satakunta myös tulevaisuudessa TUL:n vahvimpien piirien joukossa, sanoo uusi toiminnanjohtaja Jarno Blomster.

Blomster on 41-vuotias ja koulutukseltaan liikunnanohjaaja. Hän on työskennellyt piirissä yli 15 vuoden ajan, joista viimeiset kaksi vuotta piirin hallintopäällikkönä. Aikaisempia työtehtäviä ovat olleet työllisyyshankkeen vetäminen, EU-rahoitteisen kulttuurihankkeen johtaminen sekä iltapäivätoiminnan esimiehenä toimiminen.

Uuden toiminnanjohtajan työnkuvaan kuuluu jatkossa myös TUL Länsi-Suomen aluevastaavana toimiminen, jossa vastuualueena on seurapalvelujen suunnittelu ja koordinointi. Lisäksi Blomster jatkaa iltapäivätoiminnan hallinnollisena johtajana, mutta operatiiviseen puoleen haetaan täydennystä.

TUL:n Satakunnan piirillä on noin 70 seuraa ja lähes 20 000 jäsentä. TUL Länsi-Suomen alue kattaa Pohjanmaan, Satakunnan, Tampereen ja Varsinais-Suomen piirit, joissa on  noin 85 000 TUL:n seurojen jäsentä.