Koulutus

Koulutuksella taataan TUL:n seurojen elinvoimaisuus. TUL tarjoaa seurojensa toimijoille ajanmukaista ja laadukasta koulutusta seuratoiminnan kehittämisessä, nuorisotoiminnassa, kunto- ja terveysliikunnassa sekä valmennuksen perusteissa. TUL:n koulutus on avointa.

Koulutustoiminnan periaatteista

Suurin osa seura-aktiiveista on mukana harrastuspohjalta eli tehtävään liittyvä osaaminen hankitaan kokemuksen ja erilaisten kurssien kautta. TUL:n koulutusjärjestelmään kuuluu kursseja seurajohtajille, lasten ja aikuisten liikuntaryhmien vetäjille, leiriohjaajille jne. 

TUL:n keskusorganisaatio (liittotason valiokunnat, jaostot, toimisto) vastaa kurssisisällöistä, materiaaleista, kouluttajakoulutuksesta sekä kurssien taloudellisesta tuesta ja piirit vastaavat kurssisuunnittelusta ja kurssien käytännön toteutuksesta. Kursseja voidaan toteuttaa myös seurakohtaisina.

Seuraavat koulutukset

Get Aggregated RSS