Koulutus

”Koulutuksella taataan TUL:n seurojen elinvoimaisuus. TUL tarjoaa seurojensa toimijoille ajanmukaista ja laadukasta koulutusta seuratoiminnan kehittämisessä, nuorisotoiminnassa, kunto- ja terveysliikunnassa sekä valmennuksen perusteissa. TUL:n koulutus on avointa.”
- Koulutuksen visio

Koulutusjärjestelmän uudistaminen

Vuoden 2010 liittokokouspäätöksen mukaisesti käynnistettiin koulutuksen kokonaisuudistus. Uudistus lähtee seurojen tarpeesta ja sen tavoitteena on tiivistää ja uudistaa koulutustarjontaa sekä samalla arvioida muun koulutuksen hyödyntämismahdollisuus.

Koulutuksesta vastaava seurapalveluvaliokunta on kokouksessaan 17.4.2016 vahvistanut koulutustarjonnan seuraavaksi: 

Nimettyjä virikekoulutuksia (Toimiva seura-kehittämiskoulutus, Hankekoulutus, Elämystoiminnan virikepäivät, Perheliikunta, Kuntotestaus, Valmennuksen erityisseminaarit)voidaan toteuttaa vaihtelevalla sisällöllä eli kurssille ei tehdä vakiosisältöä tai -materiaalia. 


Koulutustoiminnan periaatteista

Suurin osa seura-aktiiveista on mukana harrastuspohjalta eli tehtävään liittyvä osaaminen hankitaan kokemuksen ja erilaisten kurssien kautta. TUL:n koulutusjärjestelmään kuuluu kursseja seurajohtajille, lasten ja aikuisten liikuntaryhmien vetäjille, leiriohjaajille jne. 
 

TUL:n keskusorganisaatio (liittotason valiokunnat, jaostot, toimisto) vastaa kurssisisällöistä, materiaaleista, kouluttajakoulutuksesta sekä kurssien taloudellisesta tuesta ja piirit vastaavat kurssisuunnittelusta ja kurssien käytännön toteutuksesta. Kursseja voidaan toteuttaa myös seurakohtaisina.