Kunto- ja terveysliikunnan ohjaajakoulutus

 

1. Yhteinen koulutus

1.1 Ohjaamisen perusteet (7 t)

Osa ”Liikkuva ihminen” 4 t 
Terveyteen vaikuttavat tekijät, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kunto, ohjaaja kasvattajana ja esikuvana, turvallisuus ja ensiapu, toiminnan suunnittelu, ryhmän ominaisuudet, ohjaajan työskentely ja liikunnan sisällöt.

Osa "Eettinen ohjaaminen" 3 t 
Vuorovaikutustaidot, tunnetaidot, reflektointitaidot – itsearviointi, ohjaajan valta

1.2 Perheliikunnan ohjaaminen

Liikunta ja leikit lasten, vanhempien ja isovanhempien yhteisenä kokemuksena.

1.3 Ohjaamisen ja valmennuksen erityispiirteitä

Haastavia tilanteita -koulutus
Miten selvitetään ohjaajan eteen tulevia tilanteita ja kysymyksiä mm. nuoren ymmärretyksi tulemisessa, hyvinvoinnissa ja herkkyydessä sekä perheen, kasvun ja ystävien mahdollisesti aiheuttamassa paineessa.

Eettinen ohjaaminen 3 t - syventävä kurssi
Vuorovaikutustaidot, tunnetaidot, reflektointitaidot – itsearviointi, ohjaajan valta

2. Toimialan koulutus

2.1 Kuntojumpan ohjaaminen (7 t)

Kuntojumppa osana terveysliikuntaa, jumppatunnin suunnittelu, ohjaajan tehtävät ja rooli, mallitunti, opetusharjoitukset pareittain.

2.2 Sauvakävelyn ohjaaminen (7 t)

Sauvakävelyn vaikutukset ja toteutettavuus, välineet, tekniikka, käytännön harjoitus ja vammojen ehkäisy.

2.3 Vesijumpan ohjaaminen (7 t)

Harjoittelu vedessä, ohjauksen perusteet, vesijumpan suunnittelu ja tunnin rakenne, vesijumpan variaatioita ja välineitä, vesijumpan turvallisuus ja erityisryhmät.

2.4. Kuntotestaus

Joukkotestausten toteutus; Kävelytesti, lihaskuntotestit, liikkuvuustestit, vyötärön ympärys.

2.5 Liiku ja kevennä –ohjaajakurssi (7 t)
Monipuolinen liikuntaharrastus ja ravintotietous ryhmätoimintana. 

3. Virikekoulutus
Kurssien sisältö ja kesto vaihtelevat.

4. Ikääntyvien koulutus

Ikäihmisten eettinen ja monipuolinen ohjaaminen, liikuntarajoitteiden huomioiminen, ryhmäilmapiiri, turvallisuus ja ensiapu.