Lapsi- ja nuorisokoulutus

1. Yhteinen koulutus

1.1 Perheliikunnan ohjaaminen 

Liikunta ja leikit lasten, vanhempien ja isovanhempien yhteisenä kokemuksena.
 

1.2 Ohjaamisen ja valmennuksen erityispiirteitä

Haastavia tilanteita -koulutus
Miten selvitetään ohjaajan eteen tulevia tilanteita ja kysymyksiä mm. nuoren ymmärretyksi tulemisessa, hyvinvoinnissa ja herkkyydessä sekä perheen, kasvun ja ystävien mahdollisesti aiheuttamassa paineessa.

Eettinen ohjaaminen 3 t - syventävä kurssi
Vuorovaikutustaidot, tunnetaidot, reflektointitaidot – itsearviointi, ohjaajan valta

2. Toimialan koulutus

2.1 Liikuntakoulun ohjaajakurssi 7 t

Perusliikuntataidot ja kokonaisvaltainen kehittyminen, liikunnan, ravinnon ja levon merkitys liikkuvalle lapselle, luovat menetelmät liikuntakoulussa, liikuntatuokion rakenne ja suunnittelutyö, ohjaajana toimiminen sekä vuorovaikutus- ja tunnetaidot.

2.2 Leiriohjaajakurssi 12 t

Leirin järjestäminen, leiriohjaajana toimiminen.

3. Elämystoiminnan virikepäivät

Kurssien sisältö ja kesto vaihtelevat.