Valmentajakoulutus

1. Yhteinen koulutus

1.1 Ohjaamisen perusteet (7 t)

Osa ”Liikkuva ihminen” 4 t 
Terveyteen vaikuttavat tekijät, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kunto, ohjaaja kasvattajana ja esikuvana, turvallisuus ja ensiapu, toiminnan suunnittelu, ryhmän ominaisuudet, ohjaajan työskentely ja liikunnan sisällöt.

Osa "Eettinen ohjaaminen" 3 t 
Vuorovaikutustaidot, tunnetaidot, reflektointitaidot – itsearviointi, ohjaajan valta

1.2 Ohjaamisen ja valmennuksen erityispiirteitä

Haastavia tilanteita -koulutus
Miten selvitetään ohjaajan eteen tulevia tilanteita ja kysymyksiä mm. nuoren ymmärretyksi tulemisessa, hyvinvoinnissa ja herkkyydessä sekä perheen, kasvun ja ystävien mahdollisesti aiheuttamassa paineessa.

Eettinen ohjaaminen 3 t - syventävä kurssi
Vuorovaikutustaidot, tunnetaidot, reflektointitaidot – itsearviointi, ohjaajan valta

2. Toimialan koulutus

2.1 Valmennuksen perusteet (7 t)

Urheiluvalmennus, harjoituskuormitus, fyysiset kyvyt, kestävyys, voima, nopeus, taitoharjoittelu, valmentaja kasvattajana.

2.2 Valmennuksen suunnittelu I (7 t)

Urheilijan ura, perus- ja huippuvalmennus, harjoitusvaiheet, suunnittelun periaatteet, tehtävät ja järjestelmä, kausijako, harjoituskerta, viikko-ohjelma.

2.3. Valmennuksen suunnittelu II (16 t)

Harjoittelun painopisteet, harjoittelu eri harjoituskausina, harjoittelun suhteet eri kausina, lajianalyysi LTS:n pohjana, kehittävien harjoitteiden ja menetelmien valinta, harjoittelun rytmitys, kuormituksen luonne ja superkompensaatio, harjoituksen rytmitys.


3. Erityisseminaarit ja lajikohtainen koulutus
Kurssien sisältö ja kesto vaihtelee.