Valmentajakoulutus

1. Yhteinen koulutus

1.1 Ohjaamisen perusteet (4 t)

Terveyteen vaikuttavat tekijät, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kunto, ohjaaja kasvattajana ja esikuvana, turvallisuus ja ensiapu, toiminnan suunnittelu, ryhmän ominaisuudet, ohjaajan työskentely ja liikunnan sisällöt.

2. Toimialan koulutus

2.1 Valmennuksen perusteet (7 t)

Urheiluvalmennus, harjoituskuormitus, fyysiset kyvyt, kestävyys, voima, nopeus, taitoharjoittelu, valmentaja kasvattajana.

2.2 Valmennuksen suunnittelu I (7 t)

Urheilijan ura, perus- ja huippuvalmennus, harjoitusvaiheet, suunnittelun periaatteet, tehtävät ja järjestelmä, kausijako, harjoituskerta, viikko-ohjelma.

2.3. Valmennuksen suunnittelu II (7 t)

Harjoittelun painopisteet, harjoittelu eri harjoituskausina, harjoittelun suhteet eri kausina, lajianalyysi LTS:n pohjana, kehittävien harjoitteiden ja menetelmien valinta, harjoittelun rytmitys, kuormituksen luonne ja superkompensaatio, harjoituksen rytmitys.


3. Erityisseminaarit ja lajikohtainen koulutus
Kurssien sisältö ja kesto vaihtelee.