Hallinto

TUL on sen jäsenseurojen perustama ja ylläpitämä liikunta- ja urheilujärjestö. TUL:n 1 100 jäsenseuraa muodostavat 15 piirijärjestöä, joiden nimeämät edustajat johtavat liiton toimintaa.

Sääntöjen määräämät toimielimet

Liiton ylin päättävä elin on joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous. Kokoukseen jokainen piiri nimeää yhden edustajan alkavaa 2 000 piirin jäsenseurojen henkilöjäsentä kohden. TUL:n 29. liittokokous pidettiin vuonna 2016 Turussa.

Liittokokousten välillä ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva valtuusto. Valtuustossa on 40 liittokokouksen valitsemaa jäsentä. Jokaisella piirijärjestöllä on vähintään yksi edustaja valtuustossa.

Liittokokous valitsee myös 11-jäsenisen hallituksen. Hallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain ja sääntöjen sekä liittokokouksen ja valtuuston päätösten mukaan.

Muut toimielimet

Käytännön toimintoja TUL:ssa hoitavat hallituksen nimeämät asiantuntija- ja apuelimet. Näitä ovat valiokunnat ja jaostot. Näiden toimielien kokoonpanot löydät kohdasta Yhteystiedot.