Tasa-arvotyö


TUL on syrjinnästä vapaa alue! Tasa-arvotyötä TUL:ssa johtaa tasa-arvovaliokunta.

Tehtävä:
- Tasa-arvovaliokunta on vaikuttajafoorumi, jonka vastuulla on liiton tasa-arvo-ja yhdenvertaisuusohjelman tavoitteiden toteuttaminen tällä liittokokouskaudella.
- Ohjelma-asiakirjan tavoitteena on herättää keskustelua tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa liitto-, piiri- ja seuratasolla.
- Ohjelma osoittaa liiton selkeät linjaukset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden osa-alueilla.

Tavoitteet:

Sukupuolten välinen tasa-arvo
- lähtökohtana on, että seuran hallinnossa on miehiä ja naisia samassa suhteessa kuin harrastajamäärissä
tai
- päättävissä elimissä liitto-, piiri- ja seuratasolla pyritään siihen, että miehiä ja naisia on hallituksissa ja johtokunnissa vähintään 40 %

Taloudellinen tasa-arvo
- lasten ja nuorten harrastusmaksut pidetään mahdollisimman edullisina
- harrastuksen hinta ei saa muodostua esteeksi toimintaan osallistumiselle
- talkootyöhön luodaan selkeät toimintaperiaatteet 

Ikäryhmien välinen tasa-arvo
- Eri-ikäisyys on rikkaus seuratoiminnan arjessa
- nuorten rekrytointiin seuratoimintaan tarvitaan kaiken ikäisiä, myös tutoreiksi ja mentoreiksi
- nollatoleranssi ikärasismiin

Erityisryhmien välinen tasa-arvo
- kannustetaan seuroja ottamaan erityisryhmiä vastaan
- luodaan erityisryhmäliikuntaa järjestävien seurojen verkosto
- nollatoleranssi erilaisuuden hyväksymiseen

Monikulttuurisuuden tukeminen
- toimitetaan opas maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten kohtaamiseen
- nollatoleranssi rasismin suhteen

Seksuaalivähemmistöjen tasa-arvo
- kaikilla tulee olla turvallinen tunne harrastaa seurassa
- seksuaalisuutta eriarvoistavaan toimintaan, kuten nimittelyyn tulee kaikilla tasoilla ja kaikissa tilanteissa puuttua; myös katsomosta kuuluviin huutoihin puututaan
- myös junioritoiminnassa tulee kiinnittää huomiota kaikkien seksuaalisten suuntausten yhdenvertaisuuteen ja oikeuteen olla vapaasti olemassa

- nollatoleranssi nimittelyyn ja seksuaaliseen häirintään

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma