Visio 

TUL on yksi Suomen vaikutusvaltaisimmista kansalaisjärjestöistä. TUL:n toiminnan perustana ovat monimuotoisia palveluja ja osallistumisen mahdollisuuksia tarjoavat paikalliset urheilu- ja liikuntaseurat. Kaikkialla Suomessa toimivat TUL:n seurat ovat liikunnan organisaattoreita ja aktiivisia liikuntapoliittisia vaikuttajia.

TUL toimii tasa-arvoa edistävänä aatteellisena liikunta- ja kasvatusjärjestönä sekä liikunnan ja urheilun edunvalvojana. TUL:lla on toimivat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot.

Arvomme

TUL:n toiminnan keskeisin tavoite on ihmisten välisen tasa-arvon toteutuminen. Tasa-arvon toteutuminen on jatkuva haaste myös liikuntakulttuurin kentillä. TUL:ssä nähdään, että mahdollisuus liikunnan harrastamiseen on kansalaisen perusoikeus.

Liikunnan ja urheilun tulee kasvattaa ihmisiä humaaneihin ja eettisesti kestäviin arvoihin. TUL:n kasvatustavoitteellisuuteen lukeutuvat tasa-arvon edistäminen, muiden ihmisten kunnioittaminen, kansanvaltainen yhteiskunnallinen uudistustyö, kriittisyys ja kestävä kehitys.

Aatteelliseksi tunnustautuvana järjestönä TUL-kasvatuksen avainsanoja ovat tasa-arvo ja suvaitsevaisuus. Terveen elämän urheilujärjestönä TUL:n aatteellisuuteen kuuluu kasvatus terveyttä ylläpitävään ja kehittävään elämäntapaan.

Monimuotoinen kansalaistoiminta on demokraattisen yhteiskunnan välttämätön edellytys. Itsenäisesti vaikuttavat ja päätöksiään tekevät liikunnan kansalaistoimijat syventävät demokratiaa ja rikastuttavat kansallista liikuntakulttuuria.

TUL-tekemisen arvopohja tukeutuu liikunta- ja urheilumahdollisuuksien tarjoamiseen tasa-arvon hengessä laajoille väestöpiireille. Aatteellisella vaihtoehdollaan TUL monipuolistaa ja rikastuttaa suomalaista liikuntakulttuuria.