Seurapalvelut

Vuoteen 2015 ulottuva strategia on hyväksytty TUL:n valtuuston kevätkokouksessa vuonna 2006.  Strategiassa TUL:n tärkeimmäksi painopisteaulueiksi valittiin seuratoiminnan kehittäminen.  

22.-23.5.2010 Mikkelissä pidetyn liittokokouksen hyväksymän päätöksen mukaisesti liittokokouskaudella 2010-2013  keskitytään seuratoiminnan kehittämisen kolmeen osa-alueeseen:
- koulutustoimintaan
- palvelutoimintaan
- lajityöhön sekä lasten ja nuorten liikuntaan

Yleistavoitteita seuratoiminnan kehittämiseksi

- seura-aktiivien osaamisen ja jaksamisen turvaaminen
- yhteistyöverkostojen hyödyntäminen
- TUL:n liitto- ja piiritason palvelutarjonnan määrittely
- liiton hallinto- ja henkilöstöorganisaatiot muokataan toimiviksi ja strategiaa tukeviksi
- tuetaan seuratoiminnan monipuolistumista.