Talkootyön avainkohdat


1) Talkootyö ei saa olla ammattitaitoa vaativaa, vaan jokamiehentyötä. Kaikkien tulee voida osallistua sukupuolesta riippumatta. Kyse on kertaluonteisesta työstä ja työ on selkeästi rajattu.

2) Työtä ei tehdä vain työtä tekevien hyödyksi, vaan korvaus kohdistuu isommalle joukolle esim. joukkueelle, jaostolle tai koko seuralle. Korvausta ei voi myöskään korvamerkitä esim. leiritysmaksujen maksamiseen. Talkootyössä ei saa olla kilpailuolosuhteita.

3) Talkootyötä ei voi ohjata palkattu henkilö, vaan talkooporukan vastuuhenkilölle on selitetty työ ja hän valvoo sitä.

4) Talkootyö on verotonta tuloa. Kirjanpidossa se kirjataan varainhankinnan tuottoihin. 6C veroilmoituksessa talkootyöt tulee kohtaan Varainhankinta, tavara- ja palvelumyynti 621 sekä sivulle 3 Erittely tavara- ja palvelumyynnistä.

5) Seuran hallitus päättää korvauksista, jolloin se on sama kaikilla seuran jaostoilla.

6) Talkoiden vastuuhenkilö hoitaa paikalle talkoon laatuun nähden tarpeeksi porukkaa. Hyvä nyrkkisääntö on, että talkoot kestävät noin 2 - 4 tuntia, jolloin ei mene koko päivä. Talkoot on hyvä tauottaa ja paikalla kannattaa olla seuran puolesta pientä purtavaa ja juotavaa.

7) Seuran on hyvä hankkia vakuutus talkoolaisille. TUL:n tekemä tapaturmavakuutus IFin kanssa kattaa liiton, piirien ja TUL:n jäsenseurojen vapaaehtoistyötä tekeville sattuneita tapaturmia.

8) Veroilmoituksen yhteydessä annetaan selvitys vuoden aikana tehdyistä talkoista. Tämä tapa saattaa vaihdella veropiireittäin. Näin verottaja seuraa, ettei tiettyä talkootyötä tehdä säännöllisesti, jolloin se kuuluu arvonlisäveron piiriin.