Säännöt

 

1 YLEISET MÄÄRÄYKSET

Nämä määräykset koskevat TUL:n sisäistä kilpailutoimintaa. Ollakseen
kilpailukelpoinen tässä toiminnassa urheilijan on oltava TUL:n seuran
edustuskelpoinen jäsen. Ay-kilpailutoimintaan voivat osallistua
kuitenkin kaikki ammattiliittojen jäsenet. TUL:n ja aymestaruuskilpailut
voidaan järjestää myös yhteisinä, jolloin
kilpailukelpoisia ovat kaikki TUL:n seurojen urheilijat ja
ammattiliittojen jäsenet.

TUL:n lajijaostot päättävät tarkemmin mestaruuskilpailusäännöistä ja
TUL:n piirihallitus pm-kilpailusäännöistä näiden kilpailusääntöjen
puitteissa.

Kaikessa TUL:n kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta.

2 EDUSTUSOIKEUS

Edustusoikeus on lajikohtainen. Samassa lajissa urheilija saa edustaa
vain yhtä seuraa.

Ulkomaalaisten edustusoikeuden suhteen noudatetaan TUL:n
mestaruuskilpailuissa samaa käytäntöä kuin ao. lajin SM-kilpailuissa ja
TUL:n pm-kilpailuissa vastaavasti samaa käytäntöä kuin ao. lajiliiton
pm- tai aluekilpailuissa.

Seurasiirtomääräyksissä noudatetaan samoja sääntöjä kuin ao.
lajiliitossakin. Urheilijan on edustettava kaikissa kilpailuissa samaa
seuraa. Ay-kilpailuissa ja yhdistetyissä ay- ja TUL:n
mestaruuskilpailuissa urheilija voi edustaa myös ammattiliittoaan tai
ammattiosastoaan.

3 DOPINGMÄÄRÄYKSET JA NAUTINTOAINEET

Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että urheilijat noudattavat
Suomen Antidopingtoimikunnan ja kansainvälisen lajiliiton
dopingsääntöjä. Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita
velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin dopingsäännöstöihin. Tiedot
urheilussa kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä löytyvät Suomen
Antidopingtoimikunnan vuosittaisesta julkaisusta "Kielletyt ja sallitut
lääkeaineet urheilussa".

Jollei kansainvälinen tai kansallinen lajiliitto ole päättänyt ankarammista
rangaistuksista, minimirangaistukset dopingrikkomuksissa ovat:

1 Määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 2 vuotta
ensimmäisestä dopingrikkomuksesta)
2 Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista
3 Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella
varoitus.

Nuuskan käyttö TUL:n kilpailutoiminnassa on kielletty. Käytön
seuraamuksista päättää asianomainen lajijaosto. Ensisijainen seuraamus
on varoitus ja käytön toistuessa suorituksen hylkääminen tai urheilijan
poistaminen kentältä.

4 TALOUSHALLINTO - VEROTUS

Liiton kilpailutoimintaan osallistuva urheiluseura sitoutuu hoitamaan
taloushallintonsa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Seuraa tai
joukkuetta, joka suunnitelmallisesti jättää hoitamatta toiminnan ja
urheilijoiden verotukseen liittyvät velvoitteensa rangaistaan sulkemalla
kilpailutoiminnasta yhdeksi kilpailukaudeksi.

Ne seurajohdon tai joukkueen johdon vastuuhenkilöt, jotka ovat
päävastuussa laiminlyönneistä, asetetaan toimitsijakieltoon yhdeksi
kilpailukaudeksi.

5 SOSIAALITURVA

Jos urheilijan ja urheiluseuran välillä on sovittu, että urheilija saa
urheilemisesta kalenterivuodessa tai pelikaudessa veronalaista palkkiota
vähintään urheilijoiden eläketurvan ja tapaturmaturvan järjestämisestä
annetussa asetuksessa säädetyn määrän (vuonna 1999 56 640 mk
luontoisetuineen), seuran on järjestettävä hänelle vakuutuksella eläke- ja
tapaturmaturva edellä mainitun asetuksen mukaisesti.

Mikäli seura ei ole järjestänyt urheilijalle edellä mainittua vakuutusta, ne
seurajohdon vastuuhenkilöt, jotka ovat suunnitelmallisesti jättäneet
sosiaaliturvavelvoitteet hoitamatta, asetetaan yhden vuoden pituiseen
toimitsijakieltoon ja seura voi käyttää urheilijaa TUL:n
kilpailutoiminnassa vasta kun vakuutusvelvoitteet on hoidettu.

6 SEURAN KONKURSSI

Konkurssitilanteessa liitto päättää sarjapaikasta sääntöjensä mukaan.

Pelaajat ovat pääsääntöisesti vapaat siirtymään muihin seuroihin
työsopimuslain ja lajiliittojen määräykset huomioonottaen.

Uusi seura voi liiton päätöksellä jatkaa entisen seuran paikalla vain
ehdolla, että se hoitaa entisen seuran ja sen taustayhteisön
urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut.

Konkurssipesän voidaan sallia hoitaa kilpailutoiminta kauden loppuun,
jolloin pelaajilla ei ole vapaata siirto-oikeutta.

Seuran taustayhteisön (esim. tukiyhdistyksen) konkurssi ei vaikuta
seuran kilpailuoikeuteen, jos urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset
velvoitteet hoidetaan.

7 SOPUPELI

Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja
seurat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Seura tai joukkue, jonka kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu
etukäteen, menettää ao. lajissa kilpailuoikeutensa kahdeksi kaudeksi.

Urheilija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan liiton kilpailu- ja
toimitsijakieltoon kahdeksi kilpailukaudeksi.

Seuran toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan
toimitsijakieltoon kahdeksi kilpailukaudeksi.

8 VEDONLYÖNTI

Urheilija ja urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö, kuten valmentaja tai
seurajohtaja, ei saa itse tai edustajan kautta lyödä vetoa omasta
kilpailutapahtumasta. Rikkomuksesta seuraa yhden kilpailukauden
kilpailu- ja toimitsijakielto.

9 PÄÄTÖKSENTEKO JA VALITUSOIKEUS

Tämän säännön mukaisista rangaistus- ja kurinpitotoimista päättää
TUL:n hallitus. Hallitus pyytää asiasta ao. lajijaoston ja piirin lausunnon
ennen lopullista päätöksentekoa. Lausunto on annettava viipymättä.
Hallitus voi päättää väliaikaisesta kilpailu- tai toimitsijakiellosta asian
käsittelyn ajaksi.

Urheilijalla, seuratoimitsijalla ja seuralla on oikeus valittaa näiden
sääntöjen pohjalta tehdystä päätöksestä urheilun
oikeusturvalautakuntaan.