Seuran vuosi-ilmoitukset

TUL:n seurojen Vuosi-ilmoitus ja Yhteyshenkilötiedot suositellaan täytettäväksi sähköisesti internetissä. Haluttaessa tiedot voi täyttää ja toimittaa myös paperilla.

Vuosi-ilmoitus on täytettävä ja lähetettävä mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen ja yhteyshenkilötiedot heti sen syys- tai vuosikokouksen jälkeen, jossa toimintavuoden henkilövalinnat on tehty.

Vuosi-ilmoituksessa ilmoitetaan mm. seuran jäsenmäärä, jonka pohjalta määräytyy seuran edustajien määrä piirikokouksessa ja piirin edustajien määrä liittokokouksessa. Edustajamäärä lasketaan 15-vuotta täyttäneiden varsinaisten jäsenten lukumäärän perusteella (TUL:n seurojen mallisäännöt §3, TUL:n piirien mallisäännöt §8 ja TUL:n säännöt §8, säännöt).

Ajan tasalla olevat sähköpostiosoitteet mahdollistavat myös aiempaa tiiviimmän ja monipuolisemman suoran sähköisen tiedottamisen.

HUOM! Halutessasi saat koosteen antamistasi tiedoista ilmoituksen lopussa annettavaan sähköpostiosoitteeseen. Pakolliset täytettävät kohdat on merkitty tähdellä (*).

Siirry täyttämään Vuosi-ilmoitus 2017

Siirry täyttämään vuoden 2018 Yhteyshenkilötiedot

Voit myös avata alla olevista linkeistä paperille tulostettavat Word-lomakkeet, jotka voi ennen tulostusta myös täyttää ruudussa. Vuosi-ilmoitus lomakkeessa kysyttäviä tilastotietoja on rajattu  jäsenmäärään ja lomake on yhdistetty yhteyshenkilötietolomakkeen kanssa.

Avaa Vuosi-ilmoitus 2017 ja Yhteyshenkilötiedot 2018 -lomake


Avaa Seuran ohjaajien ja valmentajien yhteystiedot 2018 -lomake

 

Paperiset lomakkeet lähetetään TUL:n keskustoimistoon osoitteella TUL, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki tai sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen tul@tul.fi