Seurojen tukitoimet

TUL tukee jäsenseurojaan mm. sopimalla yhteistyökummpaneittensa kanssa seuroille tulevista eduista sekä opastamalla seuroja erilaisten hankeavustusten haussa.

Seurojen taloudesta

Urheiluseuran taloushallinnon järjestäminen tulevaisuudessa.

Korkein oikeus on antanut päätöksen urheiluseurasta irtautuneiden joukkueiden rahavarojen kohtalosta.

Rekisteröidyn urheiluseurayhdistys A:n jalkapallojaoston joukkueista osa oli siirtynyt kokonaisuudessaan uuteen rekisteröityyn urheiluseurayhdistykseen B. Lisäksi B:hen oli siirtynyt osa yhden joukkueen pelaajista. Ennen siirtymistään joukkueilla oli ollut omaan toimintaansa tarkoitettuja rahavaroja joukkuekohtaisilla pankkitileillä, jotka olivat olleet A:n nimissä. 

Korkein oikeus katsoi, että uudella seuralla B oli vanhaa seuraa A:ta parempi oikeus varoihin niiden joukkueiden osalta, jotka olivat siirtyneet kokonaisuudessaan B:hen.

Asian tarkempi esittely ja korkeimman oikeuden perustelut sekä Valon esitykset toimenpiteiksi seuroille löytyvät linkistä http://www.sport.fi/uutiset/uutinen/korkeimman-oikeuden-paatoksen-2015-34-vaikutukset-urheiluseuran-taloushallinnon-jarjestamiseen-tulevaisuudessa

TUL suosittaa, että seurat ensivaiheessa hyväksyvät taloushallinnon järjestämistä koskevan talousohjesäännön. TUL:n koulutsaineistossa Seuran talous ja verotus on esimerkki talousohjesäännöksi (linkistä ladattavissa esimerkki pdf-muodossa).