Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

JHL:n valmennusapuraha on tarkoitettu huipulle tähtääville TUL:n urheilijoille.

Hakeminen 

Apurahat haetaan alkuvuodesta, tarkempi ajankohta ilmoitetaan TUL:n verkkosivuilla.

Kuka voi hakea?
JHL:n valmennusapurahaa voivat hakea urheilijat, jotka ovat liiton jäseniä tai joiden vanhemmat ovat liiton jäseniä. Osastonumero tulee ilmoittaa apurahahakemuksessa. Minimivaatimuksena apurahan myöntämiselle on nuorten SM- mitali.

Matti ja Hilkka Ahteen rahasto

Matti ja Hilkka Ahteen rahasto tukee nuorison liikuntaharrastusta apurahoin ja tunnustuspalkinnoin. Apurahojen jaosta päättää säätiön hallitus ja niiden keskimääräinen suuruus on 1000€-3000€.

Hakeminen

Kts. http://www.sivistysrahasto.fi/

Kuka voi hakea? 
Apurahoja voivat hakea yksityiset henkilöt sekä yhteisöt. Tietoa säätiöstä sekä tarkemmat hakuehdot löytyvät osoitteesta http://www.sivistysrahasto.fi/

OLVI-säätiö

OLVI-säätiön apurahaa voi hakea lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan kehittämiseen. Säätiö jakaa vuosittain satojatuhansia euroja palkintoina,stipendeinä apurahoina ja avustuksina.

Hakeminen
Apurahakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa siten että 30.4. mennessä tehdyt hakemukset käsitellään kesäkuussa ja 30.10. mennessä lähetetyt hakemukset joulukuussa. 

Kuka voi hakea?
Säätiö ei ole määritellyt erikseen tarkkoja hakukriteerejä ja apurahan myöntäminen perustuukin säätiön omaan harkintaan. Tarkemmat tiedot hakuprosessista löytyy osoitteesta 
http://www.olvisaatio.fi/web/olvisaatio/29

Urheiluopistosäätiö

Urheiluopistosäätiön urheiluapurahojen painotus on juniori- ja joukkueurheilussa. Päätöksen apurahojen myöntämisestä tekee Urheiluopistosäätiön hallitus.

Hakeminen
Apurahojen hakuaika on vuosittain syksyllä. Hakuaika päättyy 30. syyskuuta.

Kuka voi hakea?
Urheiluopistosäätiön apurahaa voi hakea kaikkia rekisteröidyt yhdistykset ja yksittäiset urheilijat pois lukien, ammattilaisurheilijat.Tarkemmat tiedot hakuprosessista ja hakukriteereistä löytyy osoitteesta http://www.urheiluopistosaatio.fi/19

Viljo ja Vieno Salo Säätiö

Viljo ja Vieno Salo -säätiön apuraha on tarkoitettu menestyneiden TUL:n seurojen nuorten joukkueiden ja urheilijoiden tukemiseen. 

Hakeminen
Haku suoritetaan helmi-huhtikuun aikana.

Kuka voi hakea?
Säätiön tukea voivat hakea TUL:n seurojen urheilijat ja joukkueet. Minimivaatimuksena hakijalle on nuorten SM-mitali. Hakuajan alkamisesta tiedotetaan TUL:n kotisivuilla.