KKI-hanketuki

KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille. 

Hanketuella kannustetaan huomioimaan erityisesti seuraavia KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita:

  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit  
  • fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi

Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa - keväällä ja syksyllä. Hanke voi kuitenkin saada avustusta vain kerran vuodessa. Hankkeet, jotka hakevat tukea maaliskuussa (1.-31.3.), saavat tukipäätökset kesäkuussa. Tuki on käytettävä vuoden loppuun mennessä, mutta hanketta voi jatkaa vielä keväällä hankkeen omarahoitusosuudella. 

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella ja se sekä tarkemmat hakuohjeet löytyvät KKI-ohjelman sivuilta 
http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki (hakuohjeita, linkki hakulomakkeeseen ja mallihakemukseen))

Suoria linkkejä