Teosto- ja Gramex -sopimukset

TUL on ollut mukana Valon, Teoston ja Gramexin tekijänoikeussopimuksessa 2013-2014 musiikin julkisesta esittämisestä. Sopimuksen piirissä ovat olleet kaikki TUL:n jäsenseurat.

Vuoden 2015-2016 sopimusneuvotteluissa Valo liitti mukaan vain sen jäsenyhdistykset ja näin TUL ei ole sopimuksessa toistaiseksi suoraan mukana. "Teoston ja Valon (Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry) tekemän sopimuksen piiriin kuuluvat myös siihen sitoutuneiden Valon jäsenjärjestöjen alueelliset ja paikalliset jäsenyhteisöt; piiri- ja aluejärjestöt, jäsenyhdistykset, seurat sekä joukkueet. " - lainaus Teoston sivulta.

TUL:n jäsenseurat, jotka ovat myös lajiliiton tai suoraan alueen jäseniä, ovat automaattisesti mukana sopimuksessa. Koska TUL:n piirit ovat alueiden jäseniä, koskee sopimus TUL:n piirejä ja näin myös piirien jäsenseuroja.

Lisätietoa sopimuksen toteutuksesta Valon sivuilta: http://www.sport.fi/valo/jasenjarjestopalvelut/vakuutukset-ja-sopimukset/musiikin-julkinen-esittaminen. Sivulta löytyy myös lista sopimuksen piiriin kuuluvista liitoista ja alueista.

Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö, joka myöntää musiikin käyttöön luvat musiikin tekijöiden ja kustantajien puolesta.

Gramex on esittävien taitelijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys, joka kerää korvaukset äänitemusiikin käytöstä musiikin esittäjien ja tuottajien puolesta.