Valiokunnat

Valiokuntien tehtävänä on strategian täytäntöönpanon suunnitteleminen ja valmisteleminen. Valiokunnat ohjeistavat jaostoja strategian suuntaisessa työskentelyssä. 

Valiokuntien kokoonpanoihin pääset vasemmalla olevasta valiokosta.