Tasa-arvovaliokunta

SALONEN HEIKKI, pj
IKONEN AIRA
PEHKONEN PIRKKO
LOUKONEN MERJA
HUTTUNEN PÄIVI

Esittelijä-sihteeri:
Vt. pääsihteeri, seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki
+358 50 520 1386
Fax +358 9 2513 2100
veli-tapio.kangasluoma(at)tul.fi