TUL:n Hämeen piirin sääntömääräinen vuosikokous

17.02.2023

TUL:n Hämeen piirin piirikokous pidetään torstaina 13.4.2023 klo 18.00 alkaen HTY:n kokoustiloissa, os. Raatihuoneenkatu 20, Hämeenlinna.

Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 17.30. Seuroilla on oikeus nimetä kokousedustajia sääntöjen mukaisella tavalla, mikäli seura on maksanut edeltävän vuoden jäsenmaksun kokouspäivään mennessä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6 §:n määräämät asiat sekä sääntöjen mukaisesti tehdyt asiaesitykset, jotka on toimitettava kirjallisesti piirihallitukselle 15.3.2023 mennessä.

Kokouksessa valitaan piirin hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat puheenjohtaja Jarmo Levänen sekä jäsenet Pekka Leppäniemi, Hannu Hellsten, Aarne Mörsky ja Raila Hakamäki.

Henkilöesityksiä puheenjohtajasta ja hallituksen jäsenistä voi tehdä 11.4. mennessä toiminnanjohtajalle jarno.blomster@tul.fi tai esittämällä kokouksessa.

Tervetuloa!