Höntsä-hanke


TUL on mukana Höntsä – silta eteenpäin! -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää monialainen Höntsä-toimintamalli, joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan ja kaikille avoimeen arjen matalan kynnyksen toimintaan.

Toiminnalla kasvatetaan opiskelumotivaatiota sekä tuetaan nivelvaiheita. Hankkeen kohderyhmänä ovat 16-25-vuotiaat nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät.

Höntsä-hanke koostuu kolmesta osahankkeesta, joita on toteuttamassa seitsemän eri toteuttajaa. Osahankkeet ovat: 

  • monialainen kulttuuri- ja liikuntahöntsä
  • hyvinvointi- ja urahöntsä
  • voimavarahöntsä

Monialaisesta kulttuuri- ja liikuntahöntsästä vastaa TUL, Metropolia, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen Nuorisoseurat. Päämääränä on nuorten osallisuuden, elämäntapojen, motivaation ja itsetuntemuksen vahvistaminen ja tukeminen sekä mahdollisuus löytää omalta asuinalueelta mielekästä toimintaa positiivisuutta korostaen. Tavoitteena on myös eri organisaatioiden, kuten urheiluseurojen, yhteistyö oppilaitosten sekä julkisen sektorin kanssa.

Lisätietoa,

Lasse Rautarinta, projektityöntekijä, TUL
lasse.rautarinta@tul.fi