Materiaalit


Sivulle on koottu TUL:n, piirien ja mestaruuskilpailujen säännöt, tietoa seurojen vuosi-ilmoituksesta sekä tarpeellisia lomakkeita.

Seuran vuosi-ilmoitukset

Jäsenseurojen vuosi-ilmoitus ja yhteyshenkilötiedot on täytettävä mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen ja yhteyshenkilötiedot heti sen syys- tai vuosikokouksen jälkeen, jossa toimintavuoden henkilövalinnat on tehty.

Vuosi-ilmoituksessa ilmoitetaan mm. seuran jäsenmäärä, jonka pohjalta määräytyy seuran edustajien määrä piirikokouksessa ja piirin edustajien määrä liittokokouksessa. Edustajamäärä lasketaan 15-vuotta täyttäneiden varsinaisten jäsenten lukumäärän perusteella.

Ajan tasalla olevat sähköpostiosoitteet mahdollistavat tiiviin ja monipuolisen jäsenviestinnän.

Seuran vuosi-ilmoituksen ja yhteyshenkilötiedot voi myös lähettää postitse osoitteeseen: Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki.

Seurojen yhteystiedot

Haluamme pysyä ajantasalla seurojemme kuulumisista ja tilanteista, jonka vuoksi ylläpidämme jäsenrekisteriä, johon keräämme seurojemme ajantasaiset yhteystiedot.

Jos seurasi tiedot ovat muuttuneet tai laji- ja www-sivujen tiedot puuttuvat, voit ilmoittaa ne meille tästä.

Matkalasku

Matkakorvaukset maksetaan kuukauden 15. päivänä, kun matkalasku on tullut meille saman kuukauden 5. päivään mennessä.