Koulutuspalvelut


Järjestämme avoimia koulutuksia seurojen jäsenille, ohjaajille, vertaisohjaajille sekä valmentajille. Kursseja voidaan toteuttaa sekä piiri- että seurakohtaisesti.

Seura voi tilata haluamansa koulutuksen ja järjestää sen seuran omissa tiloissa. Koulutuksesta kiinnostuneiden kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä seurapalveluvastaava Ilpo Laurilaan (ilpo.laurila@tul.fi tai 050 2623), joka auttaa teitä kaikissa koulutukseen liittyvissä asioissa.

Kurssit

Yleiset kurssit

Ohjaamisen perusteet (4 h)
Perhe ja urheiluseura, lapsen kehitys ja urheilu, liikunta ja terveys, ohjaajan vastuu ja ohjaustaidot.

Seura- ja järjestökoulutus

Seuratoiminnan perusteet (4 h)
Seuran toiminta, yhdistyslaki, säännöt, organisaatio, arvopohja.

Seuran talous ja verotus (4 h)
Seuraa koskeva lainsäädäntö, hyvä kirjanpitotapa, talouden seuranta, vastuut ja seuraverotus.

Viestintä ja markkinointi (4 h
valitut osat tai 7 h kaikki osiot)
Seuran imago, viestintä ja strategia, kriisiajan viestintä, vapaaehtoisten hankinta, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä yhteistyökumppaneiden hankinta.

Lapsi- ja nuorisokoulutus

Liikuntakoulun ohjaajakurssi (4 h)
Perusliikuntataidot ja kokonaisvaltainen kehittyminen, liikunnan, ravinnon ja levon merkitys liikkuvalle lapselle, luovat menetelmät liikuntakuolussa, liikuntatuokion rakenne ja suunnittelutyö, ohjaajana toimiminen sekä vuorovaikutus- ja tunnetaidot.

Valmentajakoulutus

Valmennuksen perusteet (7 h)
Urheiluvalmennus, harjoituskuormitus, fyysiset kyvyt, kestävyys, voima, nopeus, taitoharjoittelu ja valmentaja kasvattajana.

Valmennuksen perusteet lyhyt versio (2,5 h)
Urheiluvalmennus, harjoituskuormitus, fyysiset kyvyt, kestävyys, voima, nopeus, taitoharjoittelu ja valmentaja kasvattajana.

Valmennuksen suunnittelu 1 (7 h)
Urheilijan ura, perus- ja huippuvalmennus, harjoitusvaiheet, suunnittelun periaatteet, tehtävät ja järjestelmä, kausijako, harjoituskerta ja viikko-ohjelma.

Valmennuksen suunnittelu 2. (tulossa tarjontaan lähiaikoina)
Harjoittelun painopisteet, harjoittelu eri harjoituskausina, harjoittelun suhteet eri kausina, lajianalyysi LTS:n pohjana, kehittävien harjoitteiden ja menetelmien valinta, harjoittelun rytmitys, kuormituksen luonne ja superkompensaatio sekä harjoituksen rytmitys.

Kuntoliikuntakoulutus

Ryhmäliikuntaohjaamisen perusteet (4 h tai 7 h)
Kuntojumpan ohjaaminen (7 h)
Kuntojumppa osanan terveysliikuntaa, jumppatunnin suunnittelu, ohjaajan tehtävät ja rooli, mallitunti ja opetusharjoitukset pareittain.

Sauvakävelyn ohjaaminen (4 h)
Sauvakävelyn vaikutukset ja toteutettavuus, välineet, tekniikka, käytännön harjoitus ja vammojen ehkäisy.

Vesijumpan ohjaaminen (7 h)
Harjoittelu vedessä, ohjauksen perusteet, vesijumpan suunnittelu ja tunnin rakenne, vesijumpan variaatioita ja välineitä, vesijumpan turvallisuus ja erityisryhmät.

Liiku ja kevennä (7 h)
Ravinto, liikunta ja terveys, energiankulutus, ravitsemussuositukset, terveysliikuntasuositukset, elintapamuutokset, painonhallinta, Liiku ja kevennä -ryhmä.

Ikäihmisten liikuttajaksi -vertaisohjaajakoulutus (13 h)
Liikunta ja ikääntyvän terveys ja toimintakyky, ohjaajan rooli, ohjaamisen eettisyys, ohjaamisen ydinkohdat, ryhmä-tunteet-vuorovaikutus ja turvallisuus.

Virikekoulutukset

Nimettyjä virikekoulutuksia, jotka voidaan toteuttaa vaihtelevalla sisällöllä. Kursilla ei ole vakiosisältöä tai -materiaalia. Esimerkkejä virikekoulutuksista:

  • Hankekoulutus,
  • Toimiva seura -kehittämiskoulutus,
  • Perheliikunta,
  • Kuntotestaus,
  • Elämystoiminnan virikepäivät ja
  • Valmennuksen erityisseminaarit.

Lajikohtainen koulutus
Kurssien sisältö ja kesto määritellään liiton lajijaostojen päätösten mukaisesti.

 

 

Seurapalveluvastaava

Ilpo Laurila
050 2623
ilpo.laurila@tul.fi