Uinti


Uintijaoston keskeinen tavoite on nuorten uintiharrastuksen edistäminen, tukemalla valtakunnallisesti ja alueellisesti seuroissa tapahtuvaa valmennusta ja kasvatusta sekä järjestämällä omaa valmennustoimintaa.

Toiminnan painopisteet:

Valmennustoiminta

  • järjestetään alueellista leiritystä.

Kilpailutoiminta

  • TUL:n mestaruusuinnit

  • Ay-SM kilpailut

Yhteistyötahot

  • TUL:n seurat

  • Uimaliitto

  • ammattiliitot

Huomionosoitukset

  • valitaan TUL:n paras uimari

  • valitaan TUL:n vuoden nuoriuimari (alueryhmät)

Tukitoiminta

  • seurojen aktivointi TUL:n omiin tapahtumiin ja kilpailuihin ja valmennusleireihin

  • seuraverkoston kehittäminen ja uusien seurojen opastaminen lajitoimintaan

Yhteystiedot

Mauri Blomster, lajipäällikkö
p.0500316904
mauri.blomster(at)tul.fi

Hannu Saikanmäki, pj.
p.0442392070
hannu.saikanmaki@haukuputaanheitto.fi
Vesa Lepola
Juhani Rosengren
Petteri Luokkala
Tuija Vähänen-Koivuluoma