Ajankohtaista


Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry uudelleenorganisoi toimintaansa

TUL ry profiloituu entistä voimakkaammin seurapalveluorganisaatioksi. Haluamme organisaatiomme hallinnollisten prosessien keventyvän ja seurakenttään kohdistuvien palveluiden ja toiminnan kehittämisen resurssien lisääntyvän. Pyrimme kohdentamaan resurssimme entistä vahvemmin seurojen toiminnan auttamiseen ja kehittämiseen, jonka vuoksi olemme päättäneet ulkoistaa osan organisaatiomme hallinnollisista tukitoiminnoista.

Taloushallinnon osalta ulkoistamisella haetaan tehokkuutta, erityisosaamista ja henkilöstöön sitoutuneen riskin pienenemistä. Pienenä organisaationa taloushallintomme järjestäminen yhden henkilön voimavaroin asettaa meidät haavoittuvaiseksi.

Kiitämme Margolit Mihlinia siitä työstä, jonka hän on TUL:n palveluksessa tehnyt ja erityisesti niistä toimista, joiden myötä taloushallintomme on kehittynyt viimeisen vuoden aikana jättiharppauksin eteenpäin. Jatkossa taloushallinnostamme vastaa kokonaisuudessaan tilitoimistokumppanimme.

Sporttitalon uusi toimintaympäristö palveluratkaisuineen mahdollistaa meille myös monien pienten ja hieman suurempienkin päivittäisten toimintojen ulkoistamisen. Tästä johtuen olemme yhdessä Pia Reutsalon kanssa päättäneet, että hän siirtyy tässä vaiheessa kohti ansaittuja eläkepäiviään. Kiitämme Piaa täysin poikkeuksellisen pitkästä ja ansiokkaasta urasta TUL:n palveluksessa.

Lisätietoja:

Riku Tapio
pääsihteeri
050 340 5550
riku.tapio@tul.fi