TUL


Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöissä – meillä on jäsenenä noin 800 urheiluseuraa. TUL on perustettu vuonna 1919; täytämme vuonna 2019 jo 100 vuotta. Pitkän ikämme salaisuus on yhteisöllisyys, tiiviit seurayhteydet sekä pitkäjänteinen työ tasa-arvoisten liikuntaedellytysten turvaamiseksi.

Liikkuminen ei mielestämme saa olla kiinni iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, varallisuudesta tai etnisestä taustasta. Tavoitteenamme on huolehtia siitä, että jokaisella on mahdollisuus harrastaa liikuntaa hyvässä seurassa.

Keskitymme erityisesti lasten, nuorten sekä aikuisten matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistämiseen. Liikuntaharrastukseen osallistumisen tulee olla helppoa ja edullista.

Meillä on yli 70 eri lajia karatesta koripalloon ja painista parkouriin. Noin parillakymmenellä lajilla on oma jaostonsa ja lajipäällikkönsä, joka ylläpitää lajien omia sivuja.

Tietosuojaselosteemme on luettavissa täältä.

Toimintatapamme

Arvot


Toimintamme keskeinen tavoite on tasa-arvon toteutuminen. Tämä on jatkuva haaste liikuntakulttuurin kentillä. Meistä mahdollisuus liikunnan harrastamiseen on jokaisen perusoikeus.

Olemme aatteellinen järjestö, mikä tarkoittaa, että mielestämme liikunnan ja urheilun tulee kasvattaa lapsia ja nuoria humaaneihin ja eettisesti kestäviin arvoihin. Haluamme, että urheiluseuroissa lapset oppivat liikunnallisen elämäntavan ja lajitaitojen lisäksi myös muiden kunnioittamista, suvaitsevaisuutta, kriittisyyttä ja kestävää kehitystä. Lisäksi aatteellisuuteen kuuluu kasvatus terveyttä ylläpitävään elämäntapaan.

Monimuotoinen kansalaistoiminta on demokraattisen yhteiskunnan välttämätön edellytys. Nostamalla tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden toimintamme keskiöön monipuolistamme ja rikastamme suomalaista liikuntakulttuuria.

Visio

Visiomme on olla yksi Suomen vaikutusvaltaisimmista kansalaisjärjestöistä ja aktiivinen liikuntapoliittinen vaikuttaja. Olemme tasa-arvoa edistävä, aatteellinen liikunta- ja kasvatusjärjestö sekä liikunnan ja urheilun edunvalvoja. Yhteistyöverkostomme ovat tiiviit kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 

Avainlukuja

  • Perustettu 26.1.1919
  • 801 seuraa
  • 75 lajia
  • 13 työntekijää
  • 15 piirijärjestöä
  • 6 valiokuntaa
  • 20 jaostoa
  • 14 yhteisöjäsentä
  • Y-tunnus: 0215384-4

Päätöksenteko

Hallinnollisesti TUL koostuu 15 itsenäisestä piirijärjestöstä, jotka muodostavat neljä toiminta-aluetta: Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi, Järvi-Suomi ja Etelä-Suomi. Keskustoimistomme, jossa suurin osa TUL:n työntekijöistä työskentelee, sijaitsee Helsingin Herttoniemessä.

Olemme  jäsentemme perustama ja ylläpitämä. Tämä tarkoittaa, että TUL:n ylintä päätäntavaltaa käyttää joka kolmas vuosi koontuva liittokokous. Jokainen piiri nimeää liittokokoukseen yhden edustajan alkavaa 2 000 piirin jäsenseurojen henkilöjäsentä kohden.

Liittokokousten välillä ylintä päätäntävaltaa käyttää valtuusto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Valtuustossa on 40 liittokokouksen valitsemaa jäsentä. Jokaisella piirijärjestöllä on vähintään yksi edustaja valtuustossa.

Liittokokous valitsee 11-jäsenisen hallituksen, joka päättää asioistamme lain ja sääntöjen sekä liittokokouksen ja valtuuston päätösten mukaan. Seuraava liittokokous järjestetään vuonna 2022.

Toimintamme suunnittelusta vastaa hallituksen nimeämät apuelimet: valiokunnat ja jaostot.

Toimintakertomukset

Strategia 2016-2022

Tärkein painopistealueemme on matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistäminen ja lisääminen tasa-arvoisesti koko väestölle.

Emme tue aktiivisesti kaupallista kilpa- ja huippu-urheilua. Toteutamme toiminnassamme harraste- ja amatöörikilpatoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lue strategiamme täältä.

Tasa-arvotyö

Olemme syrjinnästä vapaa alue. Tasa-arvotyöstä TUL:ssa vastaa tasa-arvovaliokunta, joka seuraa määrittelemiensä linjauksien ja tavoitteiden toteutumista.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaamme voi tutustua tästä.