Vastuullisuusohjelma


Vastuullisuus turnauksessa

GeeBee-turnauksessa 11.-14.4.2024 noudatetaan soveltuvin osin Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n määrittelemiä eettistä ohjeistoa, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaa sekä ympäristö- ja ilmastovastuullisuusohjelmaa. Yllä mainittujen ohjelmien ja ohjeiston lisäksi tämän vastuullisuusohjelman luomisessa on hyödynnetty Suomen Nyrkkeilyliitto ry:n sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n ohjeistuksia sekä määräyksiä.

Ympäristö ja ilmasto

Tapahtumapaikka
Tapahtumapaikkana toimii Kalliossa sijaitseva Helsingin Urheilutalo (Helsinginkatu 25, 00510), jonka hallinnoinnista vastaa Urheiluhallit Oy. Tapahtumapaikka on keskeisen sijaintinsa ansiosta myös hyvien kulkuyhteyksien varrella ja paikalle pääsee helposti julkisen liikenteen avulla. Urheiluhallit Oy:llä on käytössään Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, jonka avulla yritys pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristövaikutuksia.
Lue lisää Urheilutalon omasta ympäristöohjelmasta. https://www.urheiluhallit.fi/fi/etusivu/yritysesittely-alapalkki/ymparisto.html

Energia
Tapahtumassa hyödynnetään Helsingin Urheilutalolta saatavaa sähköä (verkkovirtaa). Urheiluhallit Oy käyttää toiminnassaan tuulivoimalla tuotettua energiaa, joten tapahtumassa käytetty sähkö on alkuperältään hiilineutraalia. Energian säästämiseksi tiloissa suositaan LED-lamppuja sekä käyttöastetta mukailevia ilmastointilaitteita.

Jätehuolto
Tapahtumapaikan jätehuollossa seurataan Urheiluhallit Oy:n käyttämää Ekokompassi-järjestelmää. Urheilutalon kiinteistössä kerätään sekajätteen lisäksi biojätettä, keräyspaperia, pahvia, kartonkia sekä muovia. Kattavalla kierrätyksellä voidaan osaltaan pienentää jätteistä aiheutuvaa ympäristökuormaa. Kierrätyksen edistämiseksi tapahtumapaikalla olevat keräysastiat merkitään huolellisesti ja astioita varataan riittävästi.
Tilaisuuteen ei odoteta samanaikaisesti yli 500 osallistujaa, joten erillistä jätehuoltosuunnitelmaa ei lain puitteissa tarvitse laatia. GeeBee-turnauksen vapaaehtoiset avustavat tapahtumapaikan siivouksessa tarpeen mukaan ja huolehtivat sisällä olevien jäteastioiden tyhjennyksestä tapahtuman aikana. Vapaaehtoisista yksi toimii tilaisuuden ympäristövastaavana. Varsinaisesta loppusiivouksesta vastaa Urheiluhallit Oy.

Liikkuminen
GeeBee-turnauksen tapahtumapaikkana toimivan Urheilutalo sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingin Kalliossa. Paikalle on helppo saapua julkisilla liikennevälineillä, mikä kannustaa vähäpäästöisempään liikkumiseen. Sörnäisten metroasemalta on Urheilutalolle noin 10 minuutin kävelymatka. Lisäksi raitiovaunut 1, 3, 8 ja 9 pysähtyvät hallin läheisyydessä. Autoille alueelta löytyy ainoastaan katupysäköinti, mikä tekee julkisista liikennevälineistä entistä vaivattomamman vaihtoehdon. Tapahtumapaikalta löytyy yksi esteetön parkkipaikka Helsinginkatu 25:n sisäänkäynnin luota.
Tapahtumaan osallistuvat urheilijat ja taustajoukot majoittuvat Urheilutalon vieressä sijaitsevassa Scandic Kalliossa. Järjestäjä vastaa ulkomaisten joukkueiden kuljetuksista edes takaisin myös lentokentälle.

Logistiikka
Tapahtuman järjestämisestä syntyy väkisin päästöjä henkilöliikenteen sekä tavarankuljetusten muodossa. Logistiikasta syntyviä päästöjä pyritään pienentämään huolellisella reittisuunnittelulla, jolla pyritään välttämään turhia ajokeikkoja sekä maksimoimaan olemassa olevan kuljetuskapasiteetin ajokohtainen hyödyntäminen.

Hankinnat
Hankimme vain tarpeellisen ja vastuullisesti. Kaikkien hankintojen osalta perusperiaate ja lähtökohta on hankinnan tarpeellisuus. Tarpeettomia hankintoja tulee välttää. Näin vähennämme paitsi hankintojen aiheuttamaa ympäristökuormaa, myös rahan käyttöä.
Kilpailijoille luovutettavien palkintojen sekä muiden jaettavien promotuotteidemme tulee olla käyttötavaroita, joita palkinnon tai tuotteen saaja voi aidosti hyödyntää.

Majoitus ja ruokailut
Majoitus ja ruokailut järjestetään mahdollisimman lähellä kilpailupaikkaa, jolloin minimoimme tapahtumapaikan, majoituksen ja ruokailuiden väliset siirtymät. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kisapäivinä urheilijoiden ja joukkueiden kaikki ruokailut tarjoillaan Scandic Kalliossa, joka sijaitsee samassa rakennuksessa kisapaikan kanssa. Näin ollen ruokailuja varten ei tarvitse liikkua muuten kuin kävellen.

Antidoping

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n alaisessa toiminnassa on dopingin käyttö ehdottomasti kiellettyä.

Antidoping-ohjelman osalta liitto noudattaa Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n määrittelemiä ohjeistuksia.

Kiellettyihin aineisiin ja menetelmiin voi tutustua SUEK:n sivuilla. Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään aineista, eikä tietämättömyys ole hyväksyttävä syy dopingrikkomukseen. Jokaisella on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa epäilemästään doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomuksesta tai muusta eettistä rikkomuksesta urheilussa. Ilmoituksen voi tehdä SUEK:lle osoitteessa ilmo.suek.fi omalla nimellä tai nimettömästi.

Kilpailumanipulaatio

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan järjestelyä tai toimenpidettä, jolla pyritään vaikuttamaan ottelun tai kilpailun kulkuun tai lopputulokseen. Yleisesti ottaen kilpailumanipulaatio voidaan jakaa vedonlyöntiperusteiseen ja urheiluperusteiseen manipulaatioon. Vedonlyöntiperusteisessa manipulaatiossa tavoitteena on taloudellisen tuoton saaminen vedonlyönnin avulla. Urheiluperusteisessa manipulaatiossa taas kysymys on kilpailullisen edun saavuttamisesta epärehellisin keinoin.

Euroopan neuvoston kilpailumanipulaation vastaisen yleissopimuksen päätavoitteena on urheilukilpailujen manipuloinnin ehkäiseminen, tunnistaminen ja rankaiseminen. Urheilutoimijoiden välistä yhteistyötä pyritään kehittämään kansallisesti ja kansainvälisesti urheilukilpailujen manipuloinnin torjumiseksi. Tavoitteiden myötä pyritään suojelemaan urheilun rehellisyyttä ja etiikkaa.
Kilpailumanipulaatio on Suomen Nyrkkeilyliiton toimintasääntöjen 7§ perusteella kielletty: ”Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia. Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista.”

Nyrkkeilyliiton kilpailusääntöjen mukaan seuralla, urheilijalla, valmentajalla sekä muulla toimitsijalla on välitön tiedonantovelvollisuus Nyrkkeilyliittoon sellaisissa yhteydenotoissa, joissa rahaa tai muita etuuksia tarjoamalla tai muulla tavalla pyritään vaikuttamaan ottelun lopputulokseen tai pelitapahtumiin. Mikäli sinulle ehdotetaan kilpailumanipulaatiota tai havaitset tällaista toimintaa, toimi näin:

 1. Tunnista tai havaitse tapahtunut kilpailumanipulaatioyritys. Kieltäydy kohteliaasti, mutta päättäväisesti.
 2. Kerro ehdotuksesta tai havaitsemastasi mahdollisesta rikkomuksesta, Geebee-turnauksen johtajalle Tomi Korpiselle, Nyrkkeilyliiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelman vastuuhenkilölle (toiminnanjohtaja) tai SUEK:lle. Voit myös ilmoittaa tiedoistasi halutessasi anonyymisti SUEK:n ILMO-palvelun kautta https://ilmo.suek.fi/ .
 3. Säilytä kaikki saamasi tiedot, kuten esimerkiksi sinulle lähetetyt viestit. Voit säilyttää tietoja esimerkiksi kuvakaappausten avulla. Niitä voidaan myöhemmin hyödyntää tapauksen selvittämisessä tai mahdollisena todistusaineistona.

Esteettömyys

GeeBee-turnaus järjestetään Helsingin Urheilutalon palloilusalissa, jonne on esteetön käynti hissillä. Avustajille on ilmainen sisäänpääsy.
Kisoissa on varattu paikat lattiatason katsomosta pyörätuolilla liikkuville sekä heidän avustajilleen. Kulkuväylät katsomoon noudattavat min. 900 mm vähimmäisleveysvaatimusta. Ympäristövastaavamme Jari Gerasimoff huolehtii, että kulkureitit pysyvät esteettöminä. Porrastettu katsomo ei ole esteetön.
Hallitasossa sijaitsee myös kisojen palvelut.

Kolmannen kerroksen WC ei ole täysin esteetön. Kulku alakertaan tapahtuu hissillä.
Urheilutalon pääoven vieressä sijaitsee esteetön pysäköintipaikka.
Urheiluhallissa ei ole induktiosilmukkaa.
Lisätietoja Urheilutalon esteettömyydestä voi tiedustella Urheilutalon asiakaspalvelusta: (09) 3488 6450

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä

GeeBee-turnauksessa on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle ja epäasialliselle käyttäytymiselle. Osallistumalla tapahtumaan sitoudut toimimaan TUL ry:n eettisen ohjeiston mukaisesti.
Tapahtumassa on paikan päällä koko tapahtuman ajan kaksi nimettyä häirintäyhdyshenkilöä. Häirintäyhdyshenkilön tunnistat mistä?, voit lähestyä heitä joko suoraan nykäisemällä hihasta, soittamalla taikka lähettämällä sähköpostia. Alta löydät nimetyt häirintäyhdyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa:

Minna Kiili, puh. 040 593 1037
Tomi Korpinen, puh. 040 565 6266

Tapahtumassa on myös käytössä matalan kynnyksen epäasiallisen käytöksen ilmoituskanava. Ilmoituskanavana toimii häirinnästä ilmoittamisen lomake, jonka voit täyttää joko anonyymisti taikka omalla nimellä. Kannustammekin ilmoittamaan matalalla kynnyksellä kaikenlaisesta epäasiallisestä käyttäytymisestä


Et ole yksin – palvelu:
• Et ole yksin on Väestöliiton palvelu, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä ja häirintää urheilussa.
• Palvelusta saat apua, tukea ja neuvontaa
• Palveluun voi ottaa yhteyttä soittamalla tai chatissa
o https://www.etoleyksin.fi/

Kuinka toimia tilanteessa, kun havaitset tai kohtaat epäasiallista käyttäytymistä?

 1. Puutu häirintään ja kerro häiritsijälle, että hänen käytöksensä tuntuu ikävältä ja pyydä häntä lopettamaan
 2. Voit myös poistua tilanteesta
 3. Huom. älä jätä kaveria yksin! Auta kaveria poistumaan tilanteesta.
 4. Kirjaa tapahtumat
 5. Kerro tilanteesta toiselle henkilölle.
 6. Ota yhteyttä:
  a. Tapahtuman järjestäjään/häirintäyhdyshenkilöön
  b. Et ole yksin -palveluun
  c. Täytä häirintälomake