Huomaa hyvä: Hei! Kato mua! -verkkokoulutuksista tukea ja vinkkejä ohjaamiseen

20.02.2024

Hei! Kato mua! -logo liukuväritaustalla.

#NäeNepsy -kampanjan mukaan jopa joka kymmenennellä suomalaisella on jonkinlaisia neuropsykiatrisia oireita. Meidän mielestämme tämä on liian iso porukka tippumaan pahimmillaan kokonaan pois liikunta- ja urheiluharrastuksista. Vastaavasti ohjaajien ja valmentajien tulee saada tukea ja työkaluja toiminnanohjaukseen sekä erilaisten liikkujien huomioimiseen harrastusryhmässä. Kukaan ei saa jäädä yksin!

TUL:n ja Kuntoutussäätiön vuonna 2022 julkaistut Hei! Kato mua! -verkkokoulutukset on luotu kaikille liikunnan ja urheilun parissa toimiville neuromoninaisten lasten ja nuorten kohtaamisen ja ohjaamisen tukemiseksi. Neuromoninaisuudella viitataan monenlaisiin neuropsykiatrisiin haasteisiin, joihin kuuluvat mm. autismin kirjo, ADHD, erilaiset kielellisen kehityksen ja oppimisen haasteet sekä Touretten syndrooma.

Liikuntaharrastukset tuovat parhaimmillaan osallistujille iloa, sosiaalisia kohtaamisia ja onnistumisen kokemuksia liikunnallisten taitojen lisäksi. Jos lapsi tai nuori ei kuitenkaan tule nähdyksi omana itsenään, ja onnistumisten sijaan huomio keskittyy vääränlaiseen käyttäytymiseen, voi harrastusinto sammua jopa kokonaan.

Hei! Kato mua! -verkkokoulutuksesta valmentajat ja ohjaajat saavat konkreettisia vinkkejä tunnin rakenteen ja rutiinien suunnitteluun, toiminnanohjaukseen sekä erilaisten apukeinojen käyttöön treenisalilla. Oletko esimerkiksi käyttänyt jo kuvallista ohjeistusta tai erilaisia ajastimia ohjaamisen tukena? On hyvä huomioida, että erilaisten tukitoimien käyttö tukee paitsi neuromoninaisia osallistujia, myös koko ryhmää. Selkeä ohjeistus ja tunnin rakenne helpottavat kaikkien osallistujien toimintaa.

Hei! Kato mua! -verkkokoulutus koostuu seitsemästä osiosta, jotka käsittelevät seuraavia teemoja:

  • Kohtaa lapsi lapsena
  • Tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus
  • Autismikirjon ABC
  • Rutiinit lapsen turvana
  • Neuromoninaisuus ja motoriset haasteet
  • Kannusta ja huomaa hyvä
  • Koulutuksen päätös

Koulutuksesta löydät niin lyhyitä videoluentoja kuin kirjallista materiaalia valmennuksen ja ohjauksen tueksi. Omaa osaamista pääsee testamaan myös erilaisten tehtävien ja keskustelujen muodossa. Koulutuksen suorittamisesta saa todistuksen, josta voi olla hyötyä paitsi valmennusuralla myös työelämässä. Lisäksi seuralle on merkittävä valttikortti, mikäli se voi kertoa ohjaajiensa suorittaneen neuromoninaisuuden huomioimiseen keskittyvän koulutuksen.

Tutustu kaikille avoimeen ja maksuttomaan verkkokoulutukseen koulutusalustallamme TULkouluttaa.fi ja aloita oma koulutuspolkusi vaikka heti tänään! Tunnuksen luomisen jälkeen käytössäsi on koko laaja verkkokoulutustarjontamme ohjaus- ja valmennuskoulutuksista seuran viestintään ja markkinointiin sekä erilaisiin vinkkivideoihin.