Raholan Pyrkivä saavutti lasten ja nuorten Tähtiseura -laatumerkin – TUL:olta tukea ja apua auditointiprosessissa

07.03.2024

Koripallon erikoisseura Raholan Pyrkivän pitkäjänteinen työ sai tammikuussa sinettinsä: seura läpäisi Tähtiseura-auditoinnin ja on nyt virallisesti Olympiakomitean lasten ja nuorten Tähtiseura!

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.​ Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan. Voit lukea Tähtiseura-statuksesta lisää Olympiakomitean verkkosivuilta (linkki sivustoon).

– Tähtiseura-status on meille merkkinä siitä, että kehitystyömme on mennyt oikeaan suuntaan. Ehkä myös katsomme toimintaamme nyt vieläkin ylpeämpänä kuin ennen, kertovat RaPy:n sihteeri Kati Järvinen sekä varapuheenjohtaja Noora Vehmas

Raholan Pyrkivä on myös ensimmäinen TUL:n Tähtiseurasparraukseen osallistunut seura. Tähtiseurasparrauksessa auditointiin valmistaudutaan yhdessä TUL:n asiantuntijoiden kanssa ja seura saa apua ja tukea prosessin läpiviemiseen seurakohtaisella otteella. RaPy kuuli Tähtiseurasparrauksesta ensimmäistä kertaa TUL:n järjestämässä koulutuksessa. Seurassa tultiin nopeasti siihen tulokseen, että yksin asiat jäävät helposti saattamatta loppuun: sparrauksesta voisi saada tukea prosessin läpiviemiseen.

– Sparrausapu oli korvaamatonta. Saimme konkreettisia neuvoja jokaisen osa-alueen kehittämiseksi. Opimme prosessissa paljon omasta toiminnastamme, ja huomasimme, että meillä olikin jo monia asioita hyvällä mallilla. Ulkopuoliset silmät toiminnan tarkastelussa olivat kullanarvoiset, sillä ulkopuolinen näkee aina asiat hieman eri tavalla kuin seuran asioissa sisällä olevat.

Tärkeintä on laatia aikataulu

Raholan Pyrkivä aloitti Tähtiseura-prosessin ajatuksenaan tarkastella kriittisesti omaa toimintaansa ja sen myötä saada selkeitä kehitysehdotuksia seuratoimintaan. Prosessi osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi ja hedelmälliseksi.

– Tärkeintä on laatia realistinen aikataulu prosessille. Meille oli erittäin paljon hyötyä TUL:n sparrauksessa asetetuista yhteisistä deadlineista. Heti alkuvaiheessa otimme tavoitteeksi noin vuoden mittaisen prosessin, ja tässä aikataulussa onnistuttiin pysymään, Kati ja Noora summaavat.

Tähtiseurasparrauksessa lähdetään liikkeelle seuran avun tarpeista ja juurikin yhteisen aikataulun luomisesta. TUL:n sparrauksessa on yhteensä 5 tapaamista, joiden jälkeen auditointi tapahtuu. Ensimmäisessä tapaamisessa suunnitellaan aikataulu sekä aloitetaan itsearvioinnin tekeminen, ja kolmessa seuraavassa tapaamisessa järjestetään työpajoja aiheista Johtaminen ja hallinto, Urheilutoiminta sekä Seuran ihmiset ja Aineelliset resurssit. Työpajat perustuvat itsearvioinneista nousseisiin tarpeisiin. Tärkeintä on, että seura saa tukea ja apua matkan varrella, ja työpajat rytmittävät tekemistä ja pitävät prosessin aikataulussa.

Tähtiseura-prosessiin lähtemistä pohtivalle seuralle Raholan Pyrkivän toimijat korostavatkin yhteistä aikataulua, johon kaikki toimijat voivat sitoutua. TUL:n asiantuntijoiden johdolla projektin läpiviemisestä sekä aikataulussa pysymisestä on helpompaa pitää kiinni.

– Tärkeää on myös tunnistaa seurassa keskeisessä roolissa toimivat henkilöt ja sitouttaa heidät yhteiseen matkaan. TUL:n Tähtiseurasparrauksen avulla pystyimme myös tunnistamaan olemassa olevat vahvuutemme paremmin.

Mukaan Tähtiseurasparraukseen?

Tähtiseura-laatumerkin lisäksi Raholan Pyrkivä vastaanotti tammikuussa TUL:n tasa-arvopalkinnon tunnustuksena johdonmukaisesta työstä harrastajien ja seuratoimijoiden yhdenvertaisuuden eteen. Seurassa on siis hypätty monia askeleita eteenpäin vuoden mittaisen kehitysprojektin myötä.

– Jatkossakin toimintaamme kehitetään eteenpäin. Hallintoon ja sen kehittämiseen kiinnitämme varmasti edelleen paljon huomiota. Urheilullinen puoli meillä on nyt kunnossa, Kati ja Noora toteavat. 

Raholan Pyrkivä on loistava esimerkki seurasta, joka on kehittänyt toimintaansa systemaattisesti eteenpäin. Seuran kehittämistyön kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, vaan TUL:n seurapalveluista on mahdollista saada apua esimerkiksi juuri Tähtiseuraprosessissa onnistumiseen. 

Mikäli seurasi on kiinnostunut Tähtiseurasparrauksesta, voit olla yhteydessä TUL:n Tähtiseursparraajiin Joni Valtaan (joni.valta@tul.fi / 04577312450) ja Ari Ruoholahteen (ari.ruoholahti@tul.fi / 0456048112) tai seurapalvelujohtaja Ilpo Laurilaan (ilpo.laurilaa@tul.fi / 0502623).