Vieraskynä: Lihasvoimin liikkeelle ja treeneihin – omatoiminen liikkuminen liikkumattomuuden ja ilmastokriisin ratkaisijoina

06.03.2024

Lapsi pyöräilemässä metsässä.

Missä liikut, kun ulkona on 50 astetta lämmintä? Onko lumilajeille olosuhteita vai onko lumi jotain, mitä muistellaan edellisiltä sukupolvilta säästyneistä kuvista? Pystytäänkö ulkona liikkumaan kesällä vai pitääkö pysytellä viileiksi ilmastoiduissa sisätiloissa? Vai olemmeko pystyneet hillitsemään ilmastonmuutoksen etenemistä? Viimeistä toivoo varmaan koko ihmiskunta, mutta silti joudumme keksimään keinoja kestävien arjen valintojen helpottamiseksi. 

Tulevaisuuden maailma pitää pystyä kuvittelemaan, jotta sen pystyy rakentamaan. Näin totesi sosiologi Elise Boulding 1930-luvulla maailmansotien välissä rakentaessaan rauhan kulttuuria maailmaan. Tällä hetkellä elämme eräällä tavalla toisen rauhan rakentamisen aikaa ja paikkaa – nyt on pelastettava maapallo ihmisten aiheuttamalta ilmastonmuutokselta. Meidän ei tule jäädä miettimään lumetonta maailmaa, vaan omaa unelmayhteiskuntaa, ja toimia aktiivisesti sen eteen. Omien kestävien arkisten tekojen tekemisen on todettu auttavan myös ilmastoahdistukseen. 

Aktiivista työtä kestävän kehityksen eteen

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry on kysynyt artikkelin aloituskysymyksen ensimmäisen kerran SuomiAreenan paneelissaan vuonna 2022. Vuonna 2001 perustettu LiiKe on ainutlaatuinen, liikuntaa päävälineenään käyttävä kehitysyhteistyöjärjestö. LiiKellä on käynnissä yhteensä neljä ulkoministeriön tukemaa hanketta Tansaniassa ja Zimbabwessa. Hankkeiden pääpaino on liikunta- ja terveyskasvatuksessa, tyttöjen koulunkäynnin edistämisessä sekä liikunnan opetuksen laadun kehittämisessä. Tämän lisäksi LiiKellä on globaalikasvatushanke Suomessa, jossa koulutetaan liikunta-alan ammattilaisia ja opiskelijoita kestävästä kehityksestä, globaaleista kehityskysymyksistä sekä niiden linkittymisestä liikuntaan ja urheiluun. Hankkeen maksuton ja kaikille avoin Kestävästi Liikkeelle! -verkkokurssi on opiskeltavissa LiiKen verkkosivuilla. 

Hanke Liikunnan, kehityksen ja rauhan teemoilla

Kestävän kehityksen edistäminen jatkuu LiiKen Liikunnan, kehityksen ja rauhan päivän hankkeessa, joka ideoitiin edistämään YK:n vuonna 2013 lanseeraaman Liikunnan, kehityksen ja rauhan päivän (International Day of Sport, Development and Peace) arvoja, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, mm yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja ekologisen kestävyyden edistämiseen. Kyseistä päivää vietetään kansainvälisesti 6.4. Toimijat kautta maailman järjestävät erilaisia tapahtumia ja kampanjoita tuoden esiin kestävän kehityksen arvoja. LiiKe järjestää tapahtumasarjan, jossa tuodaan esiin erilaisia ratkaisuja päästöttömään arkiliikkumiseen ja omatoimiseen liikkumiseen. 

Kestävän kehityksen ratkaisuja seuratoiminnan näkökulmasta

Seuratoiminnan näkökulmaan keskitytään perjantaina 5.4. järjestettävässä webinaarissa, jossa käsitellään kestävää liikkumista. Sekä tutkimuksen että kentältä kuultujen kokemusten valossa tiedetään, että myös seuroissa harrastavien lasten ja nuorten kunto on laskenut. Jotkut seurat toimivatkin jo kestävämmän liikkumisen edistämiseksi ja ovat keksineet keinoja, joilla pyritään sekä lisäämään liikettä että toimimaan ekologisesti. 5.4. webinaarissa esitellään JYP Junioreiden Viisaan liikkumisen hanke, jossa jääkiekkojunnut pyöräilivät treeneihin. Samantapaista toimintaa on järjestänyt myös TUL:n jäsenseura Herttoniemen Toverit, jota huomioitiin juuri Fiksu seura -palkinnolla. Fiksu seura -palkinto on Olympiakomitean keino kannustaa seuroja toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Webinaarissa LiiKen lisäksi pääsevät ääneen hankkeen kumppanit: Helsingin seudun pyöräilijät HePo, Suomen Parkour ja skeittauksesta helsinkiläinen seura HELride Collective ja scoottauksesta Oulun Scoottaajat.

Webinaari järjestetään osana Olympiakomitean koordinoimaa Lisää liikettä -webinaarisarjaa. Ilmoittaudu mukaan webinaariin tämän linkin kautta: linkki ilmoittautumiseen.

Teksti: Katja Arpalo, Globaalikasvatus, liikunnan asiantuntija, LiiKe – Sports & Development

Kuva: Tom Nylund

LiiKen globaalikasvatushankkeet: 

  • Kestävästi liikkeelle -verkkokurssi rahoitus Ulkoministeriö, hankeaika vuodet 2023-2024
  • Liikunnan, kehityksen ja rauhan päivän tapahtumasarja, rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriö, hankeaika kevät 2024

Liikunnan, kehityksen ja rauhan päivä 6.4., jonka kunniaksi webinaari 5.4.

International Day of Sports, Development and Peace (IDSDP) on YK:n vuonna 2013 lanseeraama päivä kestävän kehityksen teemojen, Agenda 2030 -tavoitteiden ja olympialiikkeen arvojen edistämiseen. Tapahtumia ympäri maailman kerätään sivustolle Sportanddev (linkki sivustoon).

Lähteet: 

Sitra 2021 Tulevaisuustaajuus 

LIITU -tutkimus 2022 (Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on kansallinen 7–15-vuotiaiden liik­kumista, liikuntakäyttäytymistä ja -kulttuuria laajasti kartoittava seurantatutkimus.)