Pohjanmaan piiri

TUL:n Pohjanmaan piiri ry on yksi TUL:n viidestätoista (15) jäsenpiiristä. Se on osa TUL:n läntistä aluetta, johon kuuluvat Tampereen piiri, Satakunnan piiri ja Varsinais-Suomen piiri.

Meidän tehtävämme on huolehtia kansalaisten mahdollisuuksista liikunnan ja urheilun harrastamiseen ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan ja sosio-ekonomiseen asemaan katsomatta.

TUL:n Pohjanmaan piiri on aktiivinen tapahtumien järjestäjä. Olemme järjestäneet mm. TUL Joy Games -tapahtumia, kulttuuritapahtumia ja Lakeuden Kisat -TUL:n 95. liittojuhlan.

TUL:n Pohjanmaan piiri on koulutusten järjestäjä. Tarjoamme seuroille koulutusta hallinnon, ohjaamisen ja liikuttamisen saralla, sekä erilaisia teemakohtaisia ohjaajien hyvinvointia edistäviä tilaisuuksia.

TUL:n Pohjanmaan piiri ja sen jäsenseurat ovat aktiivisia vaikuttajia lajiliitoissa ja alueellisissa liikuntaorganisaatioissa.

TUL Pohjanmaa Facebookissa.

TUL Pohjanmaa