Piirin tulevaisuuslinjat


Arvot

Yhteisöllisyys: Yhteistoiminnan rakentaminen, ylläpitäminen ja elävöittäminen, lähtökohtanan  yhteenkuuluvuus.

Tasa-arvo: Läpinäkyvään, eettisesti kestävään toimintaan ovat tervetulleita kaikki.

Kasvun tukeminen:Liikunnallisuutteen kasvattaminen tarjoamalla monipuolista liikuntaa sekä kasvun tukeminen esimerkillisyydellä.

Elinikäinen liikunnallisuus: läpi eliniän jatkuvan liikkumisen tukeminen, terveeseen ja hyvään elämään.

Visio

Liikuntaa arvostetaan yhteiskunnan eri tasoilla väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävänä toimintana tavoitteena liikkuva kansa.

TUL:n vahvimpana piirinä toimimme liikunnan ja urheilun vahvana uudistavana vaikuttajana.

Verkostoitumiseen ja yhteiseen osaamiseen perustuva, monipuolinen ja

tervehenkinen liikunnan harrastaminen ja kilpaileminen edistää merkittävästi

väestön elinikäistä hyvinvointia.

Hyvät joukkotapahtumat ovat olennainen osa TUL–henkeä.

7 tapaa uudistua

 1. Luontevat yhteydet seuroihin TUL:n arvopohjalla:
  -seuratapaamiset, erilaiset manuaaliset ja sähköiset järjestelmät ja tietosalkut, seurojen alueelliset ja keskinäiset verkot
 2. Nykyaikainen seuratyön koulutus- ja kehittämisjärjestelmä,jatkuva kiertävä seurakehityskoulutus
 3. Aktiivisuus osallistujana ja uudistajana lasten ja nuorten harrastamisessa ja kilpailu-, valmennustoiminnassa sekä tapahtumissa:
  TUL-tapahtumat , maakunta- ja seututapahtumat
 4. Yhteistyön kehittäminen liikunnanpiirien ja alueiden välillä:
  -yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat,  4 TUL-piirin yhteistyö
 5. Monipuolinen yhteistyö eri tahojen kanssa
  – valtion järjestelmät, maakunta, kunnat, yhteisöt, järjestöt, liikkeet
  – tasapuolisuus ja työnjako
 6. Tiedotuksen vahvistaminen
  – julkisuuskuvan nosto tehostetulla tiedotuksella
  – monipuoliset viestintämenetelmät
 7. Arviointi toiminnasta ja sen kehittymisestä säännöllisesti.

Tapahtumia

Katso tapahtumat piirin omilta sivuilta:
www.tultampere.fi

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja:
Ari Ruoholahti

ari.ruoholahti (at) tul.fi, 045 604 8112

Piirin hallitus

Puheenjohtaja:
Heikki Salonen TPV-tuki

Varapuheenjohtaja:
Olli Lindroos MesTo

Jäsenet:
Terhi Eriksson LeJy
Aira Ikonen RaIsku
Simo Kallio TKT
Reijo Kilpinen TJK
Tiina Näätsaari TY
Raimo Parviainen
Saija Roininen ToiVal
Tuire Tuominen ViPy
Sari Virta LaKo

Piirin valtuusto

Puheenjohtaja:
Jarmo Sepplä LaKo

Varapuheenjohtaja:
Paula Heinonen MäVa