Prosessin kanssa ei tarvitse jäädä yksin – Kuivasjärven Aurasta Tähtiseura 

09.04.2024

Oululainen yleisurheiluseura Kuivasjärven Aura saavutti maaliskuussa lasten ja nuorten Tähtiseura -laatumerkin. Auran Tähtiseuraprosessi oli alkanut jo useampia vuosia sitten, mutta työ oli jäänyt kesken. TUL:n sparrauksen avulla prosessi saatiin uudelleen käyntiin alkuvuodesta 2023, ja tästä noin vuoden kuluttua projekti saatiin päätökseen hienoin tuloksin.  

– Seuratyöntekijän kautta halusimme aloittaa Tähtiseuraprosessin uudelleen. Haluamme olla laadukas seura, joka täyttää nykypäivän kriteerit, kertoo Kuivasjärven Auran seuratyöntekijä Henriikka Könönen

Kuivasjärven Aura on vuosien saatossa kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista yleisurheiluseuroista. Seuralla on noin 750 jäsentä, ja vuosittain yli 600 lisenssiurheilijaa. Kasvusta huolimatta Auralle on ollut tärkeää pysyä matalan kynnyksen urheiluseurana, johon jokainen on tervetullut ja jossa jokainen on yhtä tärkeä tasoon tai tavoitteisiin katsomatta. Seura pyrkii pitämään osallistumismaksut matalina talkootoiminnan, kuten hiihtomaja Auran Majan vuokraustoiminnan avulla. 

– Tähtiseuraprosessi oli meille mielenkiintoinen. Päätimme tehdä heti huolellisesti kaikki kohdat läpi, jotta saisimme asiat niin sanotusti kerralla kuntoon. Tässä TUL:n sparraustuki oli meille korvaamatonta, Henriikka summaa. 

Projektin kanssa ei tarvitse jäädä yksin 

Myös Kuivasjärven Aura osallistui TUL:n Tähtiseurasparraukseen ennen auditointia. Auditoinnilla tarkoitetaan seuran kehitysprosessin arviointia, joka tehdään yhdessä oman lajin lajiliiton kanssa. Tähtiseurat auditoidaan uudelleen aina kolmen vuoden välein, jotta kehittämistyön etenemisestä voidaan huolehtia. 

– TUL:n Tähtiseurasparrauksen avulla auditointiin valmistaudutaan yhteisesti sovitussa aikataulussa seurakehittäjien kanssa. Työpajatyyppisessä sparrauksessa seuraa voidaan auttaa tunnistamaan vahvuudet ja kehityskohteet sekä työstämään yhdessä valittuja osa-alueita eteenpäin, kertovat TUL:n seurakehittäjät Ari Ruoholahti ja Joni Valta

TUL:n Tähtiseurasparrausta voi hyödyntää paitsi uuden Tähtimerkin hakuprosessissa, myös uudelleenauditoinnissa. Prosessi on pitkälti samanlainen, tosin uudellenauditointiin voidaan varata hieman vähemmän aikaa. Kuivasjärven Aura saavutti Tähtimerkin nyt ensimmäistä kertaa. 

– Saimme TUL:lta kaipaamaamme apua ja tsemppiä. Hommat oli hoidettava tietyssä aikataulussa ennen seuraavaa tapaamista, mikä piti prosessin liikkeellä, Henriikka kuvailee. 

– Apua sai myös tapaamisten välissä. Tämä loi tunteen, että projektin kanssa ei ole yksin. 

Teidän seurastanne seuraava Tähtiseura? 

Tähtiseura-ohjelmassa kehittämistyötä tehdään lajikohtaisesti. Ohjelmaan voivat ilmoittautua ja Tähtimerkkiä lähteä tavoittelemaan kaikki laadun kehittämisestä kiinnostuneet seurat tai seurojen lajijaostot, joiden lajiliitto on Olympiakomitean jäsenliitto.  

– Tähtiseura-ohjelma ei ole tarkoitettu vain suurille ja ammattimaisesti toimiville seuroille, vaan mukaan mahtuu myös pienempiä seuroja tai monilajiseurojen lajijaostoja. Keskiössä on nimenomaan seuran oma tahto kehittää toimintaansa Tavoitteena on luoda seuralle työkaluja niiden oman toiminnan tueksi. Haluaisimmekin rohkaista monenlaisia seuroja mukaan kehitysprosessiin, Ari ja Joni kannustavat. 

Myös Kuivasjärven Aurassa halutaan kannustaa seuroja lähtemään mukaan Tähtiseurat-laatuohjelmaan. Tähtiseurastatuksen saatuaan seura pystyy hyödyntämään esimerkiksi Tähtiseura-verkkopalvelua sekä erilaisia materiaaleja seuran kehitystyön tueksi. Lisäksi Tähtiseurat voivat hyödyntää Tähtimerkkiä markkinoinnissaan, mikä on potentiaaliselle jäsenelle lupaus toiminnan laadusta ja esimerkiksi vastuullisuudesta.  

– TUL:n Tähtiseurasparraus on jäsenseuroillemme maksutonta. Tavoitteenamme on auttaa seuroja eteenpäin yksilöllisesti ja seuran omat tavoitteet huomioiden. Tänä vuonna Tähtiseurasparraukseen voidaan ottaa mukaan vielä muutama seura, Ari ja Joni tiivistävät. 

Myöskään Kuivasjärven Auran kehitystyö ei pääty, vaikka Tähtimerkki on nyt saavutettu. 

– Lähdemme kehittämään seuraa entisestään. Tärkeää on tuoda saamamme opit mukaan seura-arkeen, Henriikka tiivistää.  

Mikäli seurasi on kiinnostunut seurakehitysprosessin tai Tähtiseurasparrauksen aloittamisesta, voit olla yhteydessä TUL:n Tähtiseursparraajiin Joni Valtaan (joni.valta@tul.fi / 04577312450) ja Ari Ruoholahteen (ari.ruoholahti@tul.fi / 0456048112) tai seurapalvelujohtaja Ilpo Laurilaan (ilpo.laurila@tul.fi / 0502623).