Lapin piiri

Lapin piiri toimii toiminta-alueellaan TUL ry:n ja jäsenseurojensa välisenä sekä jäsenseurojensa keskinäisenä yhdyssiteenä. Lapin piiri perustaa toimintansa työväenliikkeen aatemaailmaan ja rakentavaan yhteistyöhön.

Tavoitteena on huolehtia siitä, että kaikilla sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan tai varallisuuteen katsomatta olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa hyvässä seurassa omassa asuinympäristössään. 

Muista suomalaisista liikuntajärjestöistä poiketen TUL on osa työväenliikettä, myös kansallisesti. Tämä näkyy mm. yhteisissä tasa-arvoa ja solidaarisuutta korostavissa toimintaperiaatteissa sekä läheisessä yhteistyössä ammattiyhdistysliikkeen kanssa.

TUL Lappi Facebookissa

Piiritoiminnan painopisteet            

  • lasten ja nuorten liikunta
  • kuntoliikunta
  • veteraaniliikunta
  • lajitoiminta
  • koulutustoiminta
  • viestintä
  • palvelutoiminta