Keilailu 

TUL:N KEILAMESTARUUSKILPAILUT Ja AY-KEILAMESTARUUSKILPAILUT Huom! Molemmat Kilpailut Yhdessä!

Imatran Keilahallilla 16.10. – 18.11.2017
järj. Imatran keila-salamat

Kilpailuun ovat tervetulleita kaikki ammatillisesti järjestäytyneet keilaajat, myös Suomen keilailuliittoon kuulumattomat keilailun harrastajat (ei rek.). Kilpailussa noudatetaan Ay-mestaruuskilpailun ja TUL:n keilailumestaruuskilpailujen määräyksiä sekä Suomen keilailuliiton kilpailusääntöjä. Eläkkeellä olevat edustavat sitä liittoa, jonka jäsenenä ovat olleet eläkkeelle jäädessään. 

Tulevat järjestäjät: Toimittakaa kilpailulupahakemukset TUL:n keilajaostolle, TUL:n Oulun piirin toimisto (tiedot alla)

Vuoden 2016 tulokset löydät Kurikan Keilahallin kisasivustolta osoitteesta http://www.kurikankeilahalli.fi/

Vuoden 2018 kisäjärjestäjä haussa. Yhteydenotot lajipäällikölle.

TOIMINTASUUNNITELMA

YLEISTÄ

TUL:n jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa valmennus-, kilpailu- ja koulutustoiminnasta TUL:ssa ja TUL:n seurojen edunvalvonnasta ao. lajiliitossa sekä vastata TUL:n kilpailusäännöissä lajijaostolle määrätyistä tehtävistä.

Keilajaoston keskeinen tavoite on harrastuksen edistäminen, tukemalla seuroissa tapahtuvaa toimintaa sekä järjestämällä ay- ja TUL:n kilpailutoimintaa.

Keilailun valmennustoimintaa kehitetään nimeämällä keilailulle valtakunnallisesta valmennuksesta vastaava ja valmennustoimintaa kehittävä henkilö.

Kannustetaan seuroja osallistumaan CSIT maailmankisoihin.

JAOSTON TOIMINTAPERIAATE

Jaoston suunnitelma päätetään jaoston kokouksissa. Valmistelevan työ tekee oto. lajipäällikkö yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Jaosto laatii oman yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman ja ta­lous­ar­vion omasta toiminnasta sekä kehittä, valvoo ja vastaa omasta toiminnasta ja toimialan­sa kehittämi­sestä. 

Jaosto vahvistaa toimialan suunnitelman ja talousarvion sekä työryhmien yms. ni­mi­tyk­set.                 

KOKOUSTOIMINTA

Kokouksia järjestetään tarvittaessa. Kokoukset voivat olla myös puhelinkokouksia.         

KILPAILUTOIMINTA

TUL:n ja Ay- SM-KEILAMESTARUUSKILPAILU (SYYSKAUSI)

2016 Kurikka, järjestää Seinäjoen Sisu. (loka-marraaskuu)

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Jaosto valmistelee ja käsittelee kaikki seuroilta / jäseniltä tulevat toiminnan kehittämisesitykset.         

Kilpailutoiminnan ylläpitäminen painottuu kilpailujen järjestämiseen seurojen omin kustannuksin.

Keilailun valmennustoimintaa kehitetään nimeämällä keilailulle valtakunnallisesta valmennuksesta vastaava ja valmennustoimintaa kehittävä henkilö, tai nimeämällä aluevalmennusvastaavat (2-3 henkilöä) samalla tehtävänkuvalla. Valmennusvastaavan kehittymistä tehtävässä autetaan koulutuksellisin keinoin.

Liiton keilajaoston tuki rajoittuu TUL:n mestaruuskilpailumitalien kustannusten korvaamiseen, mahdollisiin stipendeihin, kirjeitse tapahtuvaan yhteydenpitoon ja valmennuksen kehittämiseen liittyviin kustannuksiin.

Jaosto järjestää TUL:n Aprilliristeilyn aikana keilaseurojen tapaamisen.

TOIMINNAN PAINOPISTEET              

Kilpailutoiminta

o   TUL:n mestaruuskilpailut

o   Ay-SM kilpailut                  

Yhteistyötahot

o   TUL:n seurat

o   Keilaliitto

o   paikalliset keilaliitot

o   ammattiliitot 

TUL:n palvelut

o   keilajaoston kotisivut

o   seurojen omien kotisivujen linkkien näkyvyys liiton keilasivuilla

o   seuratiedotteet tarvittaessa

o   TUL-lehden hyödyntäminen siten että lehdessä julkaistaan TUL:n keilailun mestaruuskilpailukutsu. Lisäksi seuroilla on mahdollisuus saada juttuja ja tuloksia lehteen

TUL:n piirit

o   seuraverkoston laajentaminen

o   piirinmestaruus- ja aluemestaruuskisojen järjestäminen

Kilpailu ja yhteistoiminnan kehittäminen

o   seuraottelut 

Huomioinnit

o   valitaan TUL:n paras keilaaja

o   valitaan TUL:n paras seura

Molemmat huomioidaan kunniataululla. Kunniataulut jaetaan Aprilliristeilyn yhteydessä.

Seurapisteet lasketaan siten, että paras saa 7 pistettä, toinen viisi pistettä, kolmas neljä pistettä jne.

TUKITOIMINTA

o   valmentajakoulutustilaisuus

o   seurojen aktivointi TUL:n omiin tapahtumiin ja kilpailuihin

o   seuraverkoston kehittäminen ja uusien seurojen opastaminen lajitoimintaan 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Seurat osallistuvat omin kustannuksin ulkomailla järjestettäviin turnauksiin, kuten CSIT:n kilpailuihin.

TUL:n keilailujaosto

                            Jonna Saarinen                         Veli-Matti Nieminen

    puheenjohtaja                          lajipäällikkö

________________________________________________________________________________________________________________________

 

TUL:n KEILAILUJAOSTONJÄSENET

tehtävä lastname firstname email phone
puheenjohtaja SAARINEN JONNA saarinenjonna@hotmail.com 040 564 6474
esittelijä/lajipäällikkö NIEMINEN VELI-MATTI veli-matti.nieminen@tul.fi 045 7731 2450
jäsen KOVERO ORVO orvo.kovero@gmail.com 040 753 9221
jäsen SOPPELA JORMA jorma.soppela@pp.inet.fi 040 521 7320
jäsen VUOTI MATTI   0400 6802 58

jäsen
KOLPPANEN
JUHANI  juhani.kolppanen@gmail.com  044 2793858
 

_________________________________________________________________________________________________________________________