Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön tavoitteena on mahdollistaa ja turvata kaikkien mahdollisuus kokea liikunnan iloa hyvässä seurassa

Tavoitteenamme on oikeudenmukainen yhteiskunta ja liikuntaympäristö sekä kaikkien saavutettavissa olevat liikuntamahdollisuudet.

Saavuttaaksemme tavoitteemme teemme rohkeaa viestintää, jonka avulla pyrimme herättämään ja pitämään yllä julkista keskustelua meille tärkeiden teemojen ympärillä.

Otamme kantaa ajankohtaisiin asioihin ja tartumme yhteiskuntamme epäkohtiin aktiivisella otteella.

Vaikutamme toiminnallamme yhteiskunnan päätöksentekoon liikuntapoliittisissa kysymyksissä. Vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa tehdään monella tasolla paikallisesti tapahtuvasta työstä aina valtakunnallisen tason vaikuttamistyöhön. Pyrimme vaikuttamaan kuntien, valtion ja liikuntajärjestökentän päätöksentekoon.

Kaiken vaikuttamistyön tavoitteena on parantaa Suomessa asuvien henkilöiden liikunnan mahdollisuuksia sekä turvata suomalaisten urheiluseurojen toimintaedellytyksiä.

Rohkean ja kantaaottavan viestinnän lisäksi tehtävämme on tuottaa jäsenseuroille liikuntaan liittyvää tietoa ja seuratoiminnan koulutusta, joka tukee seurojen elinvoimaisuutta.

Oletko havainnut epäkohdan, joka meidän tulisi yhdessä pyrkiä korjaamaan tai voimmeko auttaa sinua edistämään tärkeitä asioita ennakoivasti? Anna meidän auttaa ja ota yhteyttä TUL:n pääsihteeriin Riku Tapioon (riku.tapio@tul.fi tai 050 340 5550).