Visio, arvot ja strategia


Visio

Visiomme on olla yksi Suomen vaikutusvaltaisimmista kansalaisjärjestöistä ja aktiivinen liikuntapoliittinen vaikuttaja. Olemme tasa-arvoa edistävä, aatteellinen liikunta- ja kasvatusjärjestö sekä liikunnan ja urheilun edunvalvoja. Yhteistyöverkostomme ovat tiiviit kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Arvot

Toimintamme keskeinen tavoite on tasa-arvon toteutuminen. Tämä on jatkuva haaste liikuntakulttuurin kentillä. Meistä mahdollisuus liikunnan harrastamiseen on jokaisen perusoikeus.

Olemme aatteellinen järjestö, mikä tarkoittaa, että mielestämme liikunnan ja urheilun tulee kasvattaa lapsia ja nuoria humaaneihin ja eettisesti kestäviin arvoihin. Haluamme, että urheiluseuroissa lapset oppivat liikunnallisen elämäntavan ja lajitaitojen lisäksi myös muiden kunnioittamista, suvaitsevaisuutta, kriittisyyttä ja kestävää kehitystä. Lisäksi aatteellisuuteen kuuluu kasvatus terveyttä ylläpitävään elämäntapaan.

Monimuotoinen kansalaistoiminta on demokraattisen yhteiskunnan välttämätön edellytys. Nostamalla tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden toimintamme keskiöön monipuolistamme ja rikastamme suomalaista liikuntakulttuuria.

Strategia

Strategia 2016-2022

Tärkein painopistealueemme on matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistäminen ja lisääminen tasa-arvoisesti koko väestölle.

Emme tue aktiivisesti kaupallista kilpa- ja huippu-urheilua. Toteutamme toiminnassamme harraste- ja amatöörikilpatoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lue strategiamme täältä.