Visio, arvot ja missio

Suomen Työväen Urheiluliiton TUL ry:n strategia vuosille 2022-2025 päivitettiin Liittokokouksessa 6/2022. Tästä alta pääset tutustumaan strategiamme visioon, missioon ja arvoihin.

Visio

Kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvässä seurassa liikkuen ja urheillen elämänlaatunsa parantamiseen ja toimintakykynsä ylläpitämiseen.

Tavoitteenamme on, että yhteiskunnassamme liikunta olisi kaikille mahdollista henkilön iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, varallisuudesta tai etnisestä taustasta riippumatta hyvässä seurassa.

Liikunnallinen elämäntapa osana terveellistä elämää tukee jokaisen yksilön hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Liikunnan harrastamisen tulee olla hauskaa ja tuottaa iloa.

Missio

Olemme yhteiskunnallisesti vaikuttava ihmisten liikuttaja, liikunnan ja urheilun tasa-arvon edistäjä sekä liikunnan edunvalvoja.

Yhdessä liikkuminen organisoidusti seuroissa ja muissa yhteisöissä on vaikuttavaa. Tarjoamme kokemuksia ja elämyksiä, jotka kannustavat elinikäiseen liikkumiseen.

Olemme liikuntakulttuurin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjä. Tehtävämme on mahdollistaa matalan kynnyksen osallistuminen ja osallistamisen sujuvuus.

Puolustamme oikeudenmukaista yhteiskuntaa, vireitä kansalaistoimintoja ja vahvaa julkista liikuntahallintoa. Laadukkaiden liikkumisympäristöjen saavutettavuus ja harrastamisen edellytysten turvaaminen ovat liikuntapoliittisen vaikuttamisemme avainkysymyksiä.

Arvot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toimintamme lähtökohtia.

Hyvinvointi. Lisäämme yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia.

Yhteisöllisyys, avoimuus ja iloisuus. Olemme avoin ja helposti lähestyttävä. Haluamme kaikki mukaan yhteisölliseen toimintaamme.

Kansainvälisyys ja solidaarisuus. Vaikutamme aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Olemme valmiita uusille kumppanuuksille.

Kestävä kehitys. Kehitämme toimintaamme ekologisesti ja sosiaalisesti kestäväksi.

Reilu peli ja kanssaihmisten kunnioitus. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti uskoen oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen.

Strategia

Voit tutustua ja ladata strategiamme esittelyn seuraavasta linkistä: Suomen Työväen Urheiluliiton strategia 2022 (pdf-tiedosto).