Teosto ja Gramex

TUL on mukana Olympiakomitean, Teoston ja Gramexin sopimuksessa musiikin esittämiseen liittyvistä tekijänoikeuskorvauksista. TUL:n seurat voivat tämän sopimuksen turvin esittää musiikkia kilpailuissa, harjoituksissa tai muissa tilaisuuksissa.

Teosto ja Gramex valvovat musiikin julkista käyttöä ja niihin liittyviä oikeuksia Suomessa.

Jäsenseuramme ovat oikeutettuja musiikin esittämiseen kilpailuissa, harjoituksissa tai muissa tilaisuuksissa. Olympiakomitean Teosto- ja Gramex -kattosopimuksen mukaisesti ensisijainen maksaja on lajiliitto. Lajiliitto voi laskuttaa jäsenseurojaan omien päätöstensä sekä ohjeistustensa mukaisesti.

Kun musiikin käyttö on sopimuksen mukaista, seurojen tai joukkueiden tarvitse hakea erillisiä lupia tai maksaa erillisiä korvauksia Teostolle tai Gramexille.

Sopimukset antavat seuroille oikeuden käyttää musiikkia järjestämässään:

  • alle 15 000 hengen liikunta-ja urheilutoiminnassa, kuten kilpailuissa, harjoituksissa, kilpailu-ja harjoitusalueella sekä liikunta-ja urheilutapahtumissa
  • alle 200 hengen pienimuotoisissa oheistapahtumissa, kuten myyjäisissä, juhlissa ja illanvietoissa, näytöksissä sekä leiritilaisuuksissa

Sopimusten numerot:

  • Teosto-sopimuksen numero on 70014878
  • Gramex-sopimuksen numero on LII040

Striimaus urheilujärjestöjen sopimuksella ei ole valitettavasti mahdollista. Teostolla ja Gramexilla on omat ohjeistuksensa striimaukseen. Tarkista aina ajankohtainen tilanne Teoston ja Gramexin sivuilta.