På Svenska

Arbetarnas Idrottsförbund i Finland (TUL ry) är ett finskt idrottsförbund som fokuserar på att uppmuntra finländska medborgare att anta en hälsosam och aktiv livsstil. Ett av våra huvudmål är att säkerställa att alla har lika möjligheter att leva ett aktivt liv och ha tillgång till olika idrottsaktiviteter, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, förmögenhet eller etnisk bakgrund. TUL är en av de största icke-statliga organisationerna i Finland, med cirka 700 idrottsklubb medlemmar. 

Vårt viktigaste fokusområde är att främja gräsrotsidrottsaktiviteter för alla åldrar, från tidig barndom till pension. Vi åstadkommer detta genom att stödja arbetet i olika nationella och regionala idrottsklubbar och genom att uppmuntra samhällsaktiviteter som stödjer våra mål. 

Vår vision 

Alla har lika möjligheter att idrotta oavsett ålder, kön, sexuell läggning, förmögenhet eller etnisk bakgrund. 

Våra värderingar 

Jämställdhet och jämlikhet. 

Välbefinnande. 

Gemenskap, öppenhet och lycklighet. 

Internationalitet och solidaritet. 

Hållbar utveckling. 

Rättvis tävling och respekt mellan alla. 

Viktiga nyckeltal  

  • Grundades 26. januari 1919 
  • ca 700 idrottsföreningar som medlemmar 
  • våra medlemsklubbar har över 70 olika sporter 
  • 14 anställda 
  • 11 regionala organisationer