Jäsenille


TUL on aatteellinen kasvatusjärjestö. TUL:ssa tunnistetaan, kuinka merkittäviä kasvatuksen välineitä liikunta ja urheilu ovat. Sääntöjen ja kanssaihmisten kunnioittaminen luo hyvät mahdollisuudet välittämisen ja huolenpidon kulttuurille. TUL-kasvatuksen avainsanoja ovat tasa-arvo ja suvaitsevaisuus.

Suomen Työväen Urheiluliiton seurat kokoavat valtavan määrän lapsia ja nuoria heitä itseään kiinnostavan urheilun ja liikunnan harrastamiseen. Näin toimien TUL laajentaa harrastusmahdollisuuksia suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Ennen kaikkea ohjaajien ja valmentajien tulisi tarjota lapsille ja nuorille paitsi mahdollisuuden kehittävään ja haasteelliseen harrastukseen myös runsaasti elämyksiä ja ilon kokemuksia. TUL:n perinteisellä leiritoiminnalla on merkittävä rooli kasvatustyössä.

Suomen Työväen Urheiluliitossa on korostettu koko sen toiminnan ajan kansalaisten terveyttä ylläpitävän liikuntaharrastuksen merkitystä. Omalla toiminnallaan TUL on pyrkinyt turvaamaan kansalaisille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset liikkumisen ja urheilemisen edellytykset ja antaa täyden tukensa kaikille toimille, joilla lisätään ihmisten kunto- ja terveysliikuntaa. TUL:ssa kunto- ja terveysliikunnan kehittäminen on yksi painopistealue.

Huomattava osa TUL:n seurojen toiminnasta on kilpaurheilua. Monissa liiton seuroissa harjoitetaan ja tullaan vastakin harjoittamaan myös huippu-urheilua. TUL:n seurat päättävät itse, millaisia urheilullisia saavutuksia ne tavoittelevat. Olennaisena TUL-organisaation tehtävänä on luoda edellytyksiä jäsenseurojen ja -urheilijoiden asettamien tavoitteiden saavuttamiselle.

Seuratoiminnan kehittäminen on tärkein TUL:n painopistealueista. Seuratoimintaa tuetaan laajalla seurajohtaja-, ohjaaja- ja valmentajakoulutuksella.

Väliotsikko

Suomen Työväen Urheiluliiton seurat kokoavat valtavan määrän lapsia ja nuoria heitä itseään kiinnostavan urheilun ja liikunnan harrastamiseen. Näin toimien TUL laajentaa harrastusmahdollisuuksia suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Ennen kaikkea ohjaajien ja valmentajien tulisi tarjota lapsille ja nuorille paitsi mahdollisuuden kehittävään ja haasteelliseen harrastukseen myös runsaasti elämyksiä ja ilon kokemuksia. TUL:n perinteisellä leiritoiminnalla on merkittävä rooli kasvatustyössä.

Suomen Työväen Urheiluliitossa on korostettu koko sen toiminnan ajan kansalaisten terveyttä ylläpitävän liikuntaharrastuksen merkitystä. Omalla toiminnallaan TUL on pyrkinyt turvaamaan kansalaisille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset liikkumisen ja urheilemisen edellytykset ja antaa täyden tukensa kaikille toimille, joilla lisätään ihmisten kunto- ja terveysliikuntaa. TUL:ssa kunto- ja terveysliikunnan kehittäminen on yksi painopistealue.