Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry

Arbetarnas Idrottsförbund i Finland AIF rf

The Finnish Workers' Sports Federation TUL

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry. on yksi maamme suurimmista ja toimivimmista kansalaisjärjestöistä. TUL on keskittynyt lapsi- ja nuorisourheiluun, aikuisliikuntaan sekä seuratoiminnan kehittämiseen. TUL:n tavoitteena on huolehtia siitä, että kaikilla kansalaisilla ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai varallisuuteen katsomatta olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa hyvässä seurassa omassa asuinympäristössään. 

TUL:ssä on korostettu koko sen toiminnan ajan kansalaisten terveyttä ylläpitävän liikuntaharrastuksen merkitystä. Omalla toiminnallaan TUL on pyrkinyt turvaamaan kansalaisille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset liikkumisen sekä urheilemisen edellytykset ja antaa täyden tukensa kaikille toimille, joilla lisätään ihmisten kunto- ja terveysliikuntaa.

Avainlukuja

  • Perustettu 26.1.1919
  • 939 seuraa
  • 239 000 jäsentä 
  • 71 urheilulajia, 18 lajijaostoa
  • Neljä toiminta-aluetta (Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi, Järvi-Suomi ja Etelä-Suomi)
  • 15 piirijärjestöä
  • 22 työntekijää, joista 12 aluevastaavia 
  • Suomen Olympiakomitean jäsen
  • Kansainvälisen Työväen Urheiluliiton CSIT:n jäsen
  • 14 yhteisöjäsentä, joista suurin on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK.

TUL on perustettu 26.1.1919. Liitolla on 15 piirijärjestöä ja seurojen lisäksi TUL:llä on 13 yhteisöjäsentä, joista suurin on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK.