Koulutus


Valmentajakoulutukset

Valmentajaksi! – koulutus:

Valmentajaksi! – valmentajakoulutus antaa aloittelevalla valmentajalle perustiedot ja -taidot lapsuus- ja nuoruusvaiheen kehityksestä sekä valmentamisesta. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja hallitsee koulutuksen jälkeen yksittäisen harjoituskerran sekä lyhyen harjoitusjakson suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin, sekä pystyy vastaamaan harjoitustapahtumasta yksinään. Koulutukset muodostavat kolmen kerran kokonaisuuden, mutta niihin voi osallistua myös yksittäin.

Koulutuksissa käsittellään valmentamisen keskeisiä sisältöalueita, kuten valmentajan roolia ja uraa, lapsen ja nuoren uraa ja kehitystä, psyykkistä- ja fyysistä kehitystä, valmentamisen ja ohjaamisen perusteita sisältäen pedagogiikkaa ja ohjaamistaitoja. Valmentaja ja ohjaaja pystyy hyödyntämään koulutuksesta saatuja tietoja ja taitoja omissa ohjaamis- ja valmentamistilanteissa. 

Koulutukset soveltuvat kaikkien lajien urheilijoille ja valmentajille. Tavoitteena on auttaa uusia ohjaajia ja valmentajia pääsemään kiinni valmentamiseen sekä auttaa jo valmennusta tehneitä kehittämään omaa ammattitaitoaan eteenpäin.

Valmentajakoulutusten hinnat

TUL:n jäsenseurojen jäsenet: Kaikki kolme koulutusta yhteensä 70€ tai erikseen 1. koulutus 30€, 2. koulutus 10€ ja 3. koulutus 30€.

Ei TUL:n jäsenseuran jäsenyyttä: Kaikki kolme koulutusta yhteensä 140€ tai erikseen 1. koulutus 60€, 2. koulutus 20€ ja 3. koulutus 60€.

Ensimmäinen koulutus

 • Ohjaamisen perusteet (4h)

Sisältö: Yhden harjoituskerran suunnittelu ja ohjaaminen, pedagogiset taidot ja ryhmän hallinta.

Helmikuu lauantai 13.2.2021 – Ilmoittaudu tästä!

Cafe Muru
Keskusraitti 4
05200 Rajamäki
kello 11:00–16:00 (sis. lounaan)

Toinen koulutus

 • Valmennuksen perusteet (2,5 h) 

Sisältö: urheiluvalmennus, harjoituskuormitus, fyysiset kyvyt, kestävyys, voima, nopeus, taitoharjoittelu ja valmentaja kasvattajana.

Maaliskuu keskiviikko 17.3.2021 – Ilmoittaudu tästä!

Sporttitalo
Valimotie 10
00380 Helsinki
kello 17:00–19:30 

Kolmas koulutus

 • Valmennuksen suunnittelu (7 h)

Sisältö: urheilijan ura, perus- ja huippuvalmennus, harjoitusvaiheet, suunnittelun periaatteet, tehtävät ja järjestelmä, kausijako, harjoituskerta ja viikko-ohjelma.

Toukokuu lauantai 8.5.2021 – Ilmoittaudu tästä!

Puistokulma
Talkootie 4
01350 Vantaa
kello 10:00–16:00 (sis. lounaan)

Lisätiedot:

Aapo Räntilä,
aapo@tul.fi
+358 45 634 1090

Valmentajien jatkokoulutukset

Valmentajien jatkokoulutuksien tarkoituksena on kehittää valmennusosaamista sekä tuoda yhteen eri tasoiset valmentajat kehittämään osaamistaan ja oppimaan toisiltaan. Valmentajien jatkokoulutuksilla pyritään antamaan uusia työkaluja avuksi valmentajien arkityöhön, jotta harjoittelun nousujohteisuus ja kehittyminen on jatkuvaa.

Urheilupsykologian seminaarisarja

Urheilupsykologian jatkokoulutussarja kattaa kolme osaa, jossa päästään syventymään turvallisen harjoitusympäristön luomiseen, nuoren urheilijan kohtaamisen ja ymmärtämiseen sekä valmennettavana tunnetaitojen kehittämiseen ja onnistuneen kilpailusuorituksen saavuttamiseen. Koulutussarjan tavoitteena on auttaa valmentajia kehittämään omaa osaamistaan urheilupsykologian saralla ja antaa valmentajille käytännön työkaluja arkisiin valmennustilanteisiin. Kehittymistä tulee tapahtumaan, jos urheilijat saavat käytettäväksi suuremman osan henkisiä voimavaroja kuin aikaisemmin. Henkiset voimavarat luovat pohjan myös fyysiselle kehittymiselle. 

Kouluttajana toimii psykologi ja psyykkinen valmentaja Sarja Pajunen. Sara Pajunen on laillistettu psykologi ja psyykkinen valmentaja. Psyykkisen valmennuksen lisäksi hän työskentelee psykologina Mäkelänrinteen urheilulukiossa sekä Suomen kansallisoopperan- ja baletin ammattiin opiskelevien tanssijoiden kanssa. Saran ydinosaamista ovat nuoret, mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi urheilussa. Saralla on kokemusta myös neuropsykologiasta, urheilijoiden aivovammoista ja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Saran työtä ohjaa urheilun näkeminen suurena voimavarana ihmisen elämässä sekä ajatus siitä, että hyvinvoivat urheilijat ja valmentajat nauttivat enemmän urheilusta ja saavuttavat tehokkaammin tavoitteitaan.

Urheilupsykologian seminaarisarjan kouluttaja psykologi Sara Pajunen.

Seminaarit ovat ilmaisia TUL:n jäsenseurojen jäsenille, mutta vaativat ilmoittautumisen.

Seminaareihin voi osallistua myös ilman jäsenyyttä, jolloin hinta on 55€/seminaari.

Koulutussarjan luentojen aihealueet:

 1. Turvallinen, hyvä ja kehittävä valmennusympäristö
 2. Nuoren urheilijan kohtaaminen
 3. Tunnetaidot ja kilpailusuoritus

Kaikki seminaarit pidetään Sporttitalolla (Valimotie 10, 00380 Helsinki). Seminaareihin on mahdollisuus osallistua myös etänä. Linkki tapahtumiin lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.

Verkkokoulutukset (koulutukset aukeavat keväällä 2021)

Urheilupsykologian seminaarisarja on myös verkkokoulutusympäristössä toteutettavissa oleva kokonaisuus:

 1. Turvallinen, hyvä ja kehittävä valmennusympäristö
 2. Nuoren urheilijan kohtaaminen
 3. Tunnetaidot ja kilpailusuoritus

Urheilijan ravintovalmennus – kaksi osaa:

Urheilijan ravintovalmennus on merkittävässä roolissa esimerkiksi palautumisessa, harjoitustehossa, keskittymisessä ja loukkaantumisten ehkäisyssä. Urheilijan ravintovalmennuskoulutuksissa valmentaja saavuttaa perusymmärryksen ravinnon merkityksestä urheilijan suorituskyvylle sekä saa työkaluja siihen, miten harjoittelun tuloksellisuutta voi parantaa ravinnon avulla. 

Luento 1 (kesto 1h)

Ravitsemuksen merkitys urheilijoiden hyvinvoinnille ja suorituskyvylle fysiologian näkökulmasta

 • Hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit urheilijan ruokavaliossa 
 • Urheilijan keskeisimmät ravintoaineet 
 • Energia-aineenvaihdunta
 • Ruokavalion laadun merkitys urheilijalle 
 • Nestetasapainon merkitys urheilijalle 

 

Luento 2 (kesto 1h)

Harjoittelun laadun ja tuloksellisuuden parantaminen ravitsemuksen avulla

 • Ateriarytmi
 • Urheilijan lautasmallit 
 • Ruokailu harjoitus- ja lepopäivinä 
 • Kilpailupäivän ruokailu 
 • Lisäravinteet
 • Käytännön työkaluja valmennustyöhön