Ennakkoilmoitus: TUL Savon piiri ry:n sääntömääräinen piirikokous

28.02.2022

Suomen Työväen Urheiluliitto Savon piiri ylimääräinen piirikokous.

Kokoukseen voi osallistua Teams -etäyhteyden kautta. Ohjeet etäyhteyden käyttöön lähetetään ilmoittautuneille.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan piirijärjestön edustajat TUL:n liittokokoukseen 18.6.2022 Helsinkiin.

Esitykset liittokokousedustajiksi 21.3.2022 mennessä aluetoimistolle.

Kokouksessa käsitellään piirijärjestön purkaminen.

Seurat voivat lähettää edustajia kokoukseen sääntöjen 8 §:n mukaisesti siten, että jokainen edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksanut seura voi lähettää yhden (1) edustajan kutakin jäsenmääränsä (varsinaiset jäsenet, yli 15 v.) alkavaa kahtasataa varsinaista jäsentä kohti, kuitenkin enintään kuusi (6) edustajaa.

Allekirjoitetut edustajavaltakirjat toimitetaan skannattuna/kuvana/postitse Jyväskylän aluetoimistolle 11.4.2022 mennessä.

Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon 11.4.2022 mennessä viestillä osoitteeseen johanna.nekkonen@tul.fi tai 050 3448270.

TUL:n Savon piiri ry:n hallitus

Pekka Hahl,
puheenjohtaja

Juha Kauppinen,
varapuheenjohtaja