Kokouskutsu Helsingin Jyry ry:n syyskokoukseen

17.10.2022

Kokouskutsu

KUTSU Helsingin Jyryn syyskokoukseen

Aika: 17.11.2022 kello 18

Paikka: Jyryn kerho, Viides linja 3 A

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;

4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta

seuraavalle kalenterivuodelle;

5) vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;

6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja

taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet;

7) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;

8) päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa

toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan

johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen;

9) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen

kokouksiin; sekä

10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena johtokunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että johtokunta ehtii

sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai syyskokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran johtokunnan annettava kirjallinen lausunto.

Johtokunta