Kokouskutsu: TUL:n V-S piirin sääntömääräinen vuosikokous 24.4.2024

07.03.2024

Piikkiön Kehityksen kerhotalo (Lystiläntie 21, 21500 Piikkiö).
Klo 18.00, valtakirjojen tarkastus klo 17.30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6§:n määräämät asiat sekä sääntöjen mukaisesti tehdyt esitykset, jotka on toimitettava kirjallisesti piirihallitukselle 27.3.2024 mennessä.

Seurat saavat lähettää kokoukseen edustajia sääntöjen 8§:n määräämällä tavalla edellyttäen, että jäsenmaksu vuodelta 2023 on maksettu. Edustusvaltakirja (liitteenä) toimitetaan piiritoimistoon (Humalistonkatu 6, Turku) 27.3.2024 mennessä.

Kokouksessa valitaan piirihallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaksivuotiselle kaudelle 2024–2026. Kaikki henkilöesitykset tulee toimittaa piiritoimistoon 27.3.2024 mennessä.

Kokoukseen on mahdollista osallistua paikalle päälle tulon lisäksi myös digitaalisesti Teams-etäyhteyden kautta. Muistakaa siten täyttää alta löytyvästä linkistä ladattavaan valtakirjaan edustajien sähköpostiosoitteet kokousmateriaalin ja etäyhteyslinkin toimittamista varten.

Tervetuloa piirikokoukseen!

Piirikokousvaltakirja kokousedustajien ilmoittamiseen

Henkilöesityslomake piirihallitukseen kaudelle 2024-2026