Blogi: Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi urheilussa

25.05.2023

Jalkapalloa pelaavia lapsia ja teksti jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi urheilussa.

Liikunta ja urheilu rakentavat parhaimmillaan elämään sen peruspilareita. Liikunnan vaikutukset esimerkiksi mielenterveyteen ovat kiistattomat: esimerkiksi australialaisen tutkimusryhmän British Journal of Sports Medicine -tiedelehdessä julkaiseman tutkimuksen mukaan liikunta on loistava hoidollinen tukipilari masennuksen, ahdistuksen ja psykologisen kuormituksen hoidossa (Lähde: HS 20.3.2023). Seuratoimintaan kuuluu olennaisena osana yhteisöllisyys ja yhteisten tavoitteiden eteen työskentely. Parhaimmillaan urheiluseuraan kuuluminen ja seurassa harrastaminen voivat tuoda elämään elinikäisiä ystävyyssuhteita, tärkeitä onnistumisen kokemuksia sekä elinikäisen kipinän liikunnalliseen elämäntapaan.

Urheilun kääntöpuolena voidaan kuitenkin pitää sen parissa tapahtuvia häirintä- ja kiusaamistilanteita. Jopa 13 prosenttia lapsista ja nuorista on kokenut kiusaamista urheilussa (Lähde: Et ole yksin). Yksikin häirintätapaus urheilussa on liikaa. Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanjan viesti on vahva: Urheilu on rikki, jos sen parissa ei puututa häirintään tai väkivaltaan kaikissa tilanteissa (Lähde: Älä riko urheilua). Syrjintä, epäasiallinen käyttäytyminen ja rasismi eivät kuuluu liikuntaan ja urheiluun. Epäasialliseen käyttäytymiseen on oltava nollatoleranssi. 

Urheiluseuroilla ja urheilujärjestöillä on suuri vastuu turvallisen toimintaympäristön luomisessa. Selkeät toimintaohjeet kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, yhtenäisen ongelmanratkaisupolun luominen sekä matalan kynnyksen ilmoituskanavat helpottavat häirintään ja kiusaamiseen puuttumista ja tilanteiden käsittelyä. Yhdessä osallistujien kanssa luodut pelisäännöt helpottavat yhteisiin toimintamalleihin sitoutumista ja näin ollen auttavat turvallisemman toiminnan varmistamisessa. Seuratoimintaan mukaan ilmoittautuessaan osallistujan on jo hyvä tietää sitoutuvansa turvallisemman tilan periaatteisiin, ja seuran ongelmanratkaisupolun on hyvä olla avoimesti nähtävillä esimerkiksi seuran verkkosivuilla. 

Kukaan ei saa jäädä yksin. On tärkeää taata, että häirintää tai kiusaamista kohdannut henkilö ei jää tilanteessa yksin, vaan huoli otetaan tosissaan ja lähelle löytyvät turvalliset tukihenkilöt. Haastavien tilanteiden ratkaiseminen on monesti kuormittavaa, joten yhtä lailla tulee pitää huolta esimerkiksi seurojen häirintäyhdyshenkilöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Haluamme muistuttaa, että kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja kiusaamistapausten käsittelyyn on saatavilla tukea ja valmista materiaalia: 

  • Väestöliiton ja urheiluyhteisön yhteinen Et ole yksin -palvelu tarjoaa maksutta tukea sekä häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä kohdanneille henkilöille että urheiluseuroille ja lajiliitoille. Et ole yksin -materiaalipankista löytyy esimerkiksi turvallisen seuran tarkistuslista. Et ole yksin -verkkokoulutuksista löytyy oma versio myös erityisesti nuorille urheilijoille, valmentajille ja seuratoimijoille. 

  • TUL:n verkkokoulutusalustalla TULkouluttaa.fi on saatavilla kattava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutus, josta löytyy osioita yhdenvertaisuuden edistämiseen ja esimerkiksi rasisminvastaiseen työhön. Koulutuskokonaisuus on suunnattu erityisesti urheiluseuroille, mutta koulutus sopii loistavasti kaikille liikunnan ja urheilun parissa työskenteleville. 

  • Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja -verkkokurssilla tutustutaan vastuulliseen ja hyvään valmennukseen sekä opitaan fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisemman toimintaympäristön edistämisestä. Vastuullinen valmentaja -kurssi on maksuttomasti saatavilla Oppimisareena -verkkokoulutusalustalla. 

  • Kannattaa tutustua myös oman lajiliiton materiaaleihin aiheesta erityisesti seuran lajien kannalta!

Tasa-arvovaliokunta haluaa nähdä liikunnan ja urheilun toimintaympäristön ensisijaisesti turvallisena osallistujille. Menestys ja mitalit tehdään turvallisessa ilmapiirissä. Jokaisella urheilijalla, harrastajalla, valmentajalla, ohjaajalla, seuratoimijalla, talkoolaisella, tuomarilla ja katsojalla on oikeus kokea olonsa turvalliseksi urheilussa.  

Lähteet:

Helsingin Sanomat (20.3.2023): Jättitutkimus: Liikunnan vaikutus masennukseen on dramaattinen – näin määrä ja laji vaikuttavat

Et ole yksin

Älä riko urheilua