Harrasteliikuntakoulutus

Järjestämme erilaisia harrasteliikuntakoulutuksia, jotka on jaettu viiteen koulutuskokonaisuuteen: kuntojumpan ohjaaminen, sauvakävelyn ohjaaminen, vesijumpan ohjaaminen, liiku ja kevennä sekä ikäihmisten liikuttajaksi -vertaisohjaajakoulutus.

Kuntojumpan ohjaaminen

 • Kuntojumppa osana terveysliikuntaa
 • Jumppatunnin suunnittelu
 • Ohjaajan tehtävät ja rooli
 • Mallitunti ja opetusharjoitukset pareittain

Sauvakävelyn ohjaaminen

 • Sauvakävelyn vaikutukset ja toteutettavuus
 • Välineet
 • Tekniikka
 • Käytännön harjoitus
 • Vammojen ehkäisy

Vesijumpan ohjaaminen

 • Harjoittelu vedessä
 • Ohjauksen perusteet
 • Vesijumpan suunnittelu ja tunnin rakenne
 • Vesijumpan variaatioita ja välineitä
 • Vesijumpan turvallisuus ja erityisryhmät

Liiku ja kevennä

 • Ravinto
 • Liikunta ja terveys
 • Energiankulutus
 • Ravitsemussuositukset
 • Terveysliikuntasuositukset
 • Elintapamuutokset
 • Painonhallinta
 • Liiku ja kevennä -ryhmä

Ikäihmisten liikuttajaksi -vertaisohjaajakoulutus

 • Liikunta ja ikääntyvän terveys ja toimintakyky
 • Ohjaajan rooli
 • Ohjaamisen eettisyys
 • Ohjaamisen ydinkohdat
 • Ryhmä-tunteet-vuorovaikutus
 • Turvallisuus

Askarruttaako jokin mieltä tai haluatko kuulla lisää koulutuksista? Ota yhteyttä liikuntapäällikkö Antti Kempakseen (antti.kempas@tul.fi tai 050 337 5942).