Harry Seidler: Tasa-arvovaliokunnan kuulumisia liittokokouskausien taitteesta

10.06.2022

Henkilökuva: Harry Seidler

Tasa-arvovaliokunnan työ kuluneella liittokokouskaudella lähestyy maaliviivaa hyvässä vireessä.

Valiokunnan puheenjohtajana haluankin heti alkuun kiittää jo tässä hetkessä meidän tiimiä hyvästä työstä. Paula Heinonen, Merja Loukonen, Pirkko Pehkonen ja Aino Nevalainen – kiitos kuluneesta liittokokouskaudesta!

Tiimi on tehnyt vahvaa työtä ja on ollut ilo saada olla veturina tässä työssä , jossa olemme saaneet monia kokonaisuuksia hyvin valmisteltua ja vietyä aina toimintaan saakka, näistä esimerkkeinä vaikkapa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma sekä laaja koulutuskokonaisuus samasta aiheesta. Työtämme olemme tehneet kovin haastavissa merkeissä, kun koko liittokokouskaudella olemme voineet kokoontua ”livenä” vain muutaman kerran. Sähköinenkin kokous on onneksi toiminut yllättävän hyvin koronapandemian rajoittaessa normaalia kokoustamista.

Oman toimintamme lisäksi seuraamme valiokuntana innolla liiton hankkeita. Niitä onkin paljon hyviä vireillä, ja osa niistä myös hyvässä vauhdissakin. Valiokuntamme on myös aktiivisesti ollut tukemassa työhömme liittyvien hankkeiden edistymistä; näistä mainittakoon esimerkiksi Hei! Kato mua! -hanke, joka kouluttaa ohjaajia kohtaamaan neuropsykiatriselle kirjolle kuuluvia lapsia ja nuoria, sekä käynnistysvaiheessa oleva soveltavan liikunnan hanke, josta kuulemme lisää syksyllä.

Me kaikki tiedämme, että hankkeiden käynnistäminen ja toteuttaminen vaatii paljon työtä ja resurssien tarkkaa arviointia. Niin liittotasolla kuin usein myös urheiluseuroissakin hankkeet kohdistuvat usein lasten ja nuorten liikkumattomuutta sekä syrjäytymistä ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämiseen. Nämä ovatkin mielestäni todella tärkeitä asioita, sillä liikunta luo hyvinvointia ja yhteishenkeä sekä antaa lisävoimaa lasten ja nuorten arjen tueksi. ankkeille haettujen tukien myötä voidaan myös tukea taloudellisesti esimerkiksi leirikustannusten osalta nuoria, joilla ei muuten olisi perheen taloudellisen tilanteen johdosta mahdollista panostaa leirikuluihin.

Sitten ajankohtaisempiin asioihin! Tuleva liittokokous antaa pian taas uudet suuntaviivat ja tavoitteet uudelle liittokokouskaudelle. Liittokokous päättää myös tulevalle liittokokouskaudelle 2022–2025 perustettavat valiokunnat.

Olen jo aiemminkin korostanut useissa puheenvuoroissani avoimuuden ja hyvän keskustelukulttuurin tärkeyttä. Haluankin kiittää koko TUL-perhettä siitä, että tätä toimintamallia on meillä korostettu kaikessa toiminnassa.

Me kaikki tiedämme ja toivottavasti uskallamme myös jokainen tuoda esiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tärkeyttä kaikessa toiminnassamme myös tulevaisuudessakin. Niin seura- kuin liittotasollakin asia on meille kaikille tärkeä ja yhteinen.

Suomalainen liikuntajärjestökenttä on pirstaleinen, ja työtä tulee riittämään paljon, että saamme siitä toimivan ja yhteen hiileen puhaltavan kokonaisuuden. Tässä olemme mielestäni edistyneetkin hyvin – jatketaan kaikki tahoillamme tätä hyvää tekemistä, ja pienistä puroista hyvällä virtauksella kasvaa aina vahvempi liikuntakenttä.

Suomalainen urheilu on kaikkiaan menestynyt todella hienosti, mutta mielestäni tasa-arvotyön silmin katsottuna eriarvoisuutta on monessa kohtaa aivan liikaa.

Esimerkiksi nostan eriarvoisuuden eri lajien harrastajien välillä. Joukkue- ja yksilölajien välillä on suurelta osin aivan mahdoton eriarvoisuus niin taloudellisten seikkojen kuin medianäkyvyydenkin osalla. Ymmärrän toki, että niin sanotut median lempilapsilajit saavat enemmän tukea ja huomiota, mutta suurta menestystä saavuttaneet pienemmät lajit ja myös yksilöurheilijat pitäisi saada nostettu tasa-arvoisempaan asemaan mediassa ja taloudellisen tuen jakamisessa.

Urheilun häirintätapauksiin liittyvää uutisointia seuratessa on todettava, että urheilu- ja harrastusympäristöjen turvallisuuteen on panostettava jatkossakin. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu vaikuttavat erittäin negatiivisesti liikunnan ilmapiiriin ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksiin. Häirintätapaukset on selvitettävä perin pohjin ja panostettava myös ennaltaehkäisevään toimintaan ja rakenteisiin. Kuten sanontakin kuuluu, puhdasta ilmaa on mukavampi hengittää, ja suorituksetkin paranevat sen myötä.

Positiivisuuden kautta on kuitenkin hyvä päättää kirjoitus, joten kiitän suuresti osaltani koko TUL-joukkuettamme, jonka kanssa olen saanut toimia hyvässä yhteistyössä koko liittokokouskauden ajan!

Liikunnallista kesän aikaa kaikille lukijoille sekä hyvää ja tasa-arvoista tulevaa liittokokousta kaikille sinne nimetyille kokousedustajille!

Harry Seidler

Tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja