Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavissa avustusta lasten ja nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden palkkaukseen

15.03.2021

Kuvituskuva

Ministeriön myöntämää avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien kesätyöntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.

Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus per henkilö. Avustusta hakevalla taholla tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.